Навчально-методична робота

Звіт про підсумки методичної роботи

Звіт  про підсумки методичної роботиу Ніжинській  ЗОШ І-ІІІст.№13 за І семестр 2014/2015 н. р.

У 2014-2015 н.р. методична робота у школі здійснювалась відповідно до  Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2014-2015 н.р., на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

         На підставі Положення про методичну роботу  з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ №91 від 16.09.2014р. по закладу «Про організацію методичної роботи на 2014/2015 н. р.

        Головні  завдання методичної роботи в 2014/2015 н. р. полягають в:

  • спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;
  • сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;
  • підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
  • створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;
  • забезпеченні реалізації особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;
  • вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, району області, України.

          У 2014/2015н. р. педагогічний колектив працює над методичною проблемою «Формування життєво спроможної особистості шляхом інтеграції навчально-виховної діяльності у нових соціокультурних умовах засобами національно-патріотичного виховання».

         В школі організовано роботу методичної ради, методичних об’єднань вчителів гуманітарно-історичного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників., міжшкільні методичні об’єднання вчителів фізичної культури та англійської мови. Методичну роботу закладу координувала методична рада. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

1. Про  підсумки роботи у 2013-2014н.р. та організацію методичної роботи школи у 2014-2015н.р.

2. Про організацію роботи над єдиною методичною темою.

3. Про затвердження планів шкільних методичних об’єднань. 

4. Про підготовку учнів до участі у шкільних,  міських олімпіадах.

5. Про підсумки участі учнів у шкільних, міських  олімпіадах та інш.

     На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

Завдання, над якими працюють методичні об’єднання вчителів  у 2014-2015н.р.

1.  Постійно вивчати і проводити відповідну роботу по виконанню нормативних документів, інструкцій, інструктивно-методичних листів, інформативно-правової бази школи.

2.  Впроваджувати в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, сучасних  інтерактивних методик навчання.

3.   З метою обміну досвідом проводити відкриті уроки, ігри, творчі звіти.

4.   Продовжувати роботу по впровадженню єдиних вимог до учнів,  Правил і Статуту школи, а також програми по моральному вихованню школярів.

5.   Активізувати методичну роботу класних керівників.

6.  Вести роботу по підвищенню якості навчання і відповідальності за результати успішності, здійснення  моніторингових досліджень, обговорення аналізу результатів проведення моніторингових досліджень, обговорення  шляхів покращення рівня навчальних  досягнень учнів з базових предметів.

7. Продовження оволодіння 12-бальною системою оцінювання і перехід на 12 річну структуру навчання, формами контролю з метою визначення динаміки розвитку кожної дитини.

Учителі  методичного обєднання  суспільно-гуманітарного циклу  працювали над проблемами « Формування життєво-спроможної  особистості шляхом  інтеграції навчально-виховної  діяльності у нових  соціокультурних умовах засобами національно-патріотичного виховання», «Формування національної свідомої життєво спроможної особистості на уроках та в позаурочний  час.»

Були проведені засідання методичного обєднання, на яких позглядались питання опрацювання  методичних рекомендацій МОН України щодо викладання курсів української мови та літератури, світової літератури, художньої  культури, правознавства та історії у 2014-15н.році, особистість учня та особистість учителя як діалогічна спільність в особистнісно зорієнтованому навчанні, про впровадження в освітньо- виховний процес творчої спадщини В.Сухомлинського, забезпечення наступності і перспективності в навчанні та вихованні учнів під час переходу з початкової в основну школу.

З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі  ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з досвідом роботи вчителів міста та області, відвідували міські семінари.
Учні школи взяли участь у конкурсах та олімпіадах, але показали не досить високі результати. На міській олімпіаді з української мови Гринь Н (9клас) зайняла ХІУ місце, Несклада І (7 клас) –Х місце, Багмут Я.(8клас) –УІІ місце, Савченко Т.(10 клас) – ХУ місце.

На олімпіаді з історії Кубрак І. учень 8 класу посів ІІ місце, Северин Я. учениця  11 класу ІУмісце, Шевченко Юлія 9 клас –УІ місце, Дерід К. учень 10 класу посів УІІІ місце.

У конкурсі  знавців рідної мови ім.П.Яцика учениця 11 класу Дудка К. зайняла –ІІІ місце, учениця 10 класу Марченко А. –ІІІмісце, учні 5,6 класів Ковалевська Г, Передня А – ХІІІ місце, учениця 9 класу Гринь Н  посіла – ХІУ місце.

Активно проводилась і позакласна робота. На конкурс були представлена робота «Свята спадщина» написана  учнями 11 класу, членами гуртка «Пошук» керівники Іллюша Р.В., Мурашко Л.А.,конкурсна робота «Обєднаймося ж, брати мої», «Повсякденне життя українофілів у 60-90 роках ХІХ століття». Учениці Дудка К. та Северин Я взяли участь у І краєзнавчій конференції, що відбулася в місті Чернігові.

У школі були проведені зустрічі з працівниками міської  бібліотеки до річниці визволення України від німецько-фашистських  загарбників, до дня Голодомору, до тижня правових знань, свято української  писемності.

Протягом 1 семестру 2014 навчального року шкільне методичне об’єднання працювало над проблемним питанням «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій»

У 2014-2015  навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження ефективних технологій навчання і виховання; створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів. Головним напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали модернізацію навчально-виховного процесу  шляхом впровадження інтерактивних технологій, новітніх технологій.Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» з метою обміну досвідом;  впровадження у навчально–виховний процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

Протягом 1 семестру проведено 4 засідання МО вчителів початкових класів:  

І засідання  з теми «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році»;засідання « круглого столу» з методичних питань.

ІІ засідання  «Адаптація першокласників в навчально-виховному процесі»

Доповідь «Емоційна сфера першокласників як чинник адаптації до шкільного життя» (Нещарет Л.М.).

Виступ « Педагогічні умови розвитку професійних якостей учителя у процесі самоосвіти» (Бицька Л.В.)

ІІІ засідання  « Технологія виховання успішної особистості»

Проведено педагогічний тренінг « Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності формування в учнів міцних знань,освітніх компетентностей»

Психолого-педагогічний семінар « Технологія виховання успішної особистості.

ІV засідання  «Життєві компетентності молодшого школяра»

Доповідь «Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування життєво спроможної,духовно багатої особистості»(Сова Л.Ю.)

Творча дискусія «Методика успіху» (Керівник МО).

Виступ « Життєві компетентності.Про створення умов для розвитку молодшого школяра в групі продовженого дня» (Морозова Л.Г.)

У період між засіданнями члени МО брали участь у роботі педагогічної ради школи « Діалог між учнем та вчителем», відвідували міські семінари.

Протягом 1 семестру були проведені відкриті уроки з української мови у 4 класі (Карабут Л.П..) Тема.Прикметник.Повторення вивченого про прикметник, урок з української мови в 3 класі (Сова Л.Ю.) Тема.Префікс.Побудова слів з префіксом.

Вчителі показали високу майстерність та творчий підхід у проведенні уроків,використовуючи інноваційні методи навчання.

За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та виявлення недоліків та резервів для підвищення якості освіти, зібрані та проаналізовані інформаційно-статистичні матеріали успішності та якості знань. Зроблено  аналіз  успішності кожного учня.( Матеріали додаються)

Таким чином, вчителі початкових класів забезпечили засвоєння програмового матеріалу на достатньому та високому рівнях. Використання різноманітних форм організації навчально-виховного процесу дозволило учителям підвищити в учнів інтерес до навчання, а завдяки використанню ІКТ -  покращити результативність навчання.

Учень 2 класу Тринчук Дмитро взяв участь в конкурсі «Бобер»

Широкого застосування серед вчителів початкових класів школи знайшов метод проектів.В 2014-2015 році методичне об′єднання продовжило працювати над екологічним проектом « Природа - наш спільний дім.Галерея кімнатних рослин»

Учні початкових класів працювали над міні-проектами:

  • учнів 1 класу -  «Квіти і люди»;
  • учнів 2 клас «Лікарські кімнатні рослини»;
  • учнів 3 класу «Птахи»;
  • учнів 4 класу «Тварини».

БицькаЛ.В. надрукувала збірку « Екологічний проект як засіб формування природничих компетентностей молодших школярів»

Учні початкових класів  провели тиждень доброти.Матеріали були передані для участі в міському конкурсі « Творити добро»(Матеріали додаються)

Виконання програми з читання реалізується відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Вчителі здійснювали контроль та оцінювання за такими критеріями: навички читання,  елементарна обізнаність учнів з колом дитячого читання, усвідомлення літературознавчих понять, практичні уміння роботи над текстами різних жанрів, бібліотечно-біографічні, книгознавчі уміння. Дотримано кількість уроків позакласного читання, ведуться учнівські читацькі щоденники.

Відповідно до плану роботи закладу з  13 грудня по 18 грудня 2014 року адміністрацією   вивчалася робота вчителів 2-4 класів над формуванням, розвитком і удосконаленням  навичок читання. Перевірка навичок читання незнайомого тексту здійснювалася індивідуально у присутності заступника директора  з навчально-виховної роботи  Ярешко О.М.

Перевіркою охоплено 73 учні, а саме:

2 класу – 25 учн.

 3 класу – 30 учн.

 4 класу – 18 учн.

Під час  перевірки  в 2-4 класах перевірялася: спосіб читання, правильність читання, виразність читання, свідомість читання, темп читання.

Результати перевірки техніки читання учнів 2-4 класів свідчать про те, що програмні вимоги з техніки читання в основному виконуються. Школярі вміють передавати основний зміст прочитаного за допомогою запитань учителя.

Нажаль частина учнів не вклалая в норму читання. (Матеріали перевірки додаються).

 Проведені підсумкові контрольні роботи з математики та української мови в 3-4 класах.Моніторинг перевірки додається.

Вчителі початкових класів постійно дбають про розвиток творчих здібностей молодших школярів.

Протягом семестру проведені такі позакласні заходи:

1 клас « Ходить гарбуз по городу»;

2 клас «Україна- моя Батьківщина»;

3 клас  «Ми- українці»

4 клас  « Мова моя солов′їна»

Загальний виховний захід « 6 грудня – День Збройних Сил України»

Постійно в школі проводяться акції милосердя.Протягом семестру проведені такі

акції:

«Допоможи переселенцям»

«Підтримай солдата»

«Не байдужі до чужої біди»

«Годівничка»

Вчителі початкової школи турбуються про те, щоб учні почували себе тут затишно і комфортно. В кабінетах оновлюються стенди, поліпшується матеріальна база. Уроки вчителів початкової школи відрізняє високий професійний рівень педагогічної майстерності, творча активність учнів, демократичний стиль спілкування.

Але поряд з позитивним у роботі  МО є ще деякі напрямки роботи,які потребують уваги. Слід зазначити, що потребує вдосконалення робота по розвитку мовленнєвих здібностей школярів. Більше слід працювати над формуванням комунікативної компетентності молодших школярів. Особливої уваги потребує робота з підвищення навички читання та покращення результативності знань учнів з математики та української мови.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підстави зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

Протягом 2014/2015 н. р. вчителі закладу брали участь в роботі  міських методоб’єднань вчителів образотворчого мистецтва, музики, історії, фізики, математики, іноземної мови, фізкультури, художньої культури, української мови та  літератури, географії, біології, правознавства.

Всі вчителі працюють над індивідуальними методичними темами. Методична робота в І семестрі  2014/2015 н. р. велася за такими формами:

- індивідуальні форми роботи: самоосвітні програми педагогів, наставництво, методичні консультації, співбесіди;

- групові форми роботи: методичні об’єднання, консультпункт для молодого вчителя;

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і  розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователів,   керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу. Протягом навчального року розглянуті такі питання:

1. Про організацію навчально-виховного процесу у 2014-2015н.р.

2. Про впровадження нового Державного стандарту початкової та базової середньої освіти. Перехід школи на новий зміст та форму навчання.

3. Про наступність у навчально-виховному процесі та особливості адаптаційного періоду учнів 5 класу.

4. Про стан роботи з профілактики правопорушень.

5. Про стан виховної роботи закладу.

6.Особистість учня та особистість учителя, як діалогічна спільність в особистісно-зорієнтованому навчанні. (діалог між учнем та вчителем).

7. Про роботу з охорони праці.

8. Імідж  сучасного педагога.

9. Стан викладання історії та основ правознавства.

Проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з різних предметів. Порівняльний аналіз за три останні роки дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу. Досліджувалася участь учнів в конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності вчителя.

Протягом   І семестру 2014/2015 н. р. були проведені предметні тижні з української мови,  хімії та біології., тиждень доброти.

 Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно беруть участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях.

В І семестрі 2014/2015 н. р. у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН взяла участь учениця 11 класу  Северин Ярослава. У школі ведеться робота з обдарованими дітьми. Створено банк даних обдарованих дітей. У закладі працює   гурток «Пошук». 

Курсову перепідготовку  учителі  проходять  відповідно  до  плану.

Нерозривно з навчальною діяльністю організовано виховний процес у школі, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно брали активну участь у загально шкільних заходах:

- місячниках «Увага! Діти на дорозі!», боротьби зі СНІДом, спортивно-масової роботи, військово-патріотичного виховання;

- тижнях бібліотеки, Всеукраїнському тижні права;

- тематичних заходах до Дня фізкультурника, Дня працівників освіти, Дня української писемності, Дня пам’яті жертв голодомору.

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднуються з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній із форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працює над власною темою, співзвучною загальношкільній проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій управління освіти. Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу з окремих предметів.

В основному план методичної роботи  за І семестр виконано. Однак, більше потрібно було працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи. Усунути недоліки в інформаційному забезпеченні учителів, зобов’язувати всіх вчителів використовувати ІКТ в навчально-виховному процесі , систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогічними кадрами.