Навчально-методична робота

З досвіду роботи фокусної групи

                                                 Школа  спілкування

                                                                           «Саме в дитинстві

                                                                           людина має пройти

                                                                           виховання добрих почуттів»

                                                                                          В.О.Сухомлинський

 Загальна мета : сприяти гуманізації освіти через створення умов для формування особистісного досвіду культури поведінки,розвитку мовлення і мислення молодших школярів у соціальному оточенні,співпраці в різних видах діяльності.

 Цільові завдання занять:

-Сприяти формуванню загальномовленнєвих і  загальнопізнавальних умінь і навичок молодших школярів.

-Пробудити зацікавленість учнів до пізнання природи і самого себе через активні форми,завдання емоційно-естетичного характеру.

-Розвивати мовлення і образне мислення школярів, спостережливість,увагу,творчу уяву.

-Формувати культуру сенсорного сприйняття (активізація чуттєвих аналізаторів школярів, розвиток колірного зору, гостроти,слуху тощо).

Підносити дитяче сприйняття на належний емоційно-образний рівень

-Виховувати у дітей любов до всього живого, викликати бажання оберігати навколишній світ.

-Пробудити в душах почуття прекрасного, допитливість.

              Матриця занять

1. Емоційний настрій.

2. Слово вчителя.

3. Загадка для початку.

4. Хвилинка спостереження.

5. Дивлюся,милуюся.

6. Поетичні хвилинки.

7. Інформація чергового Науковця.

8. Шукаємо питання-відповідь.

9. Карусель барв,почуттів,образів.

10.Калейдоскоп вражень.

11.Школа фантазерів.

12.Словесне малювання.

13.Казкова майстерня.

14. Цікаве і дивне поруч.

15. Хвилинки- веселики.

16. Вузлики на згадку.

17. Грай, пізнавай.

  Лінійка,присвячена відкриттю « Школи спілкування»

1 ведучий. Доброго дня!

2 ведучий. Розпочинаємо лінійку,присвячену відкриттю «Школи спілкування».

(Звучить музика).

2 ведучий. Ми українці,як одна родина,відроджуємося, живемо, ростемо, бо маємо незнищенне начало- освіту.

2 ведучий. Як мати плекає свою дитину,так школа дає розум нації.

1 ведучий. Ми українці-нація,яка споконвіку прагне багато знати,а це утверджує,що вічно будемо на цій землі.

2 ведучий. Саме школу і вчителя поставили в один ряд зі словами, рівноцінними життю: Україна, мати, рідна мова.

1 ведучий. Батьки віддають учителям найдорожче, що мають свою дитину.

2 ведучий. А добрі учительські серця допомагають виховати дітей, роблять все для того, щоб зростали вони здоровими, веселими і працьовитими.

1 ведучий.Тому в нас саме вчителі привчають захоплюватися новими знаннями, любити школу та спрямовують нашу увагу до рідного вікна,над яким щебече ластівка,до чистої криниці,що напуває спраглих,до вічної тополі-вічної України.

2 ведучий. Слово надається заступнику директора.

1 ведучий.Слово надається керівнику методичного обє днання початкових класів.

2 ведучий.Виплекані педагогами щирі,мудрі поради і сьогодні йдуть від серця і породжують розумові, моральні,естетичні почуття.

1 ведучий. А зараз послухайте поради великого педагогаВасиля Олександровича Сухомлинського:

      1.Будь добрим і чуйним до людей.Поважай та шануй

          матір і батька,вони дали тобі життя,вони вихову-

          ють тебе,вони хочуть,щоб ти став чесним громадя-

          нином,людиною з добрим серцем і чистою душею.

      2. Ти користуєшся благами,створеними іншими людьми

          Люди дають тобі щастя дитинства.Плати їм за це

          добром.

      3.Усі блага і радощі життя створюються працею.

         Навчання-твоя перша праця.Йдучи до школи,ти йдеш

         на роботу.

       4. Ти живеш серед людей.Роби все так,щоб людям,які

          тебе оточують,було добре.

2 ведучий.На цьому наша лінійка закінчена.Дякуємо за увагу. 

                                        Внутрішкільне керівництво системою виховання

Сучасний світ виховання в Україні складає науково обґрунтована система

загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості,що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, самої себе, праці, природи.

     Виховну систему будуємо на таких педагогічних їдеях:

       ®виховання в шкільному та сімейному колективах;

       ®всебічний розвиток особистості учнів;

       ®виховання морально-етичних якостей;

       ®виховання громадянської гідності, віри в добре начало влюдини, любові до рідної землі та рідного краю.

                              Методи та форми виховної роботи

Методи контролю  та аналізу ефективності виховання:

         ®класні збори;

         ®підведення підсумків роботи мо,фокусної групи.

Методи формування суспільної поведінки:

         ®система доручень;

         ®ділові ігри;

         ®створення виховних ситуацій;

          ®суспільно-корисна праця.

Методи стимулювання діяльності та поведінки:

          ®конкурси,огляди,змагання;

          ®заохочення;

          ®вручення відзнак.

Методи формування свідомості:

           ®педагогічні читання;

           ®бесіди групові та індивідуальні;

           ®лекції;

           ®зустрічі із цікавими людьми;

           ®екскурсії,відвідування музеїв,виставок;

           ®робота з періодичною пресою;

           ® загальношкільні та класні батьківські збори.

                                Педагогічні знахідки

Попередження і профілактика правопорушень.

Корекція девіантної поведінки учнів засобами артотерапії.

Робота з обдарованими дітьми.

Виховання моральних якостей.

Проведення акції «Милосердя» для людей похилого віку.

                                      Прогнозований результат

Виховання гармонійно розвиненої особистості,здатної до самореалізації та затребуваної суспільством, формування компетентної особистості, яка  може легко вписуватися в інформаційний простір.

                                    Азбука моральної культури

                                                (за В.Сухомлинським)

Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, чого ти бажаєш, і тим, що тобі можна. Перевіряй свої вчинки, запитуючи сам себе: чи не робиш ти зла, незручності людям? Роби все так, щоб людям, які оточують, було добре.

Ти користуєшся благами,створеними іншими людьми.

Люди дають тобі щастя дитинства.Плати за це добром.

Усі блага і радощі життя створюються працею. Без Праці не можна чесно жити. Назавжди запамятай цю заповідь. Нероба, дармоїд - це трутень, що пожирає мед працьовитих бджіл. Навчання - твоя перша праця. Йдучи до школи, ти йдеш на роботу.

Будь добрим і чуйним до людей. Допомогай товаришу в біді. Не завдавай людям прикрості. Поважай матір і батька вони дали тобі життя, вони виховують тебе, хочуть, щоб ти став чесним громадянином, людиною з добрим серцем і чистою душею.

Не будь байдужим до зла. Борись проти зла, обману, неспора Вадливості. Будь непримиренним до тих, хто прагне жити за рахунок інших людей, завдає лиха іншим людям, обкрадає суспільство.

Програма  «Сворення інноваційної моделі формування та розвитку оральних якостей, екологічної вихованості та творчих здібностей учнів  початкових класів»

 

 

               Зміст роботи

 

 

 Термін

виконання

 

     Очікувані 

результати

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 4.

 

 

5.

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 

 

 

 

 

  2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

                 Підготовчий етап

            (вересень-червень)

Визначення та наукове  обгрунтува-

ння теми,мети та завдання роботи.

 

а)Вивчення та аналіз педагогічного

досвіду В.О.Сухомлинського з проб-

лем дослідження та впровадження

творчої спадщини великого педаго-

га.

б)Вивчення та аналіз педагогічних

видань,періодики щодо вивчення

та впровадження творчої спадщини

В.О.Сухомлинського в навчально-

виховному процесі.

 

Номативно-правове забезпечення

роботи фокусної групи:

а) ознайомлення з положенням про фокусну групу;

б)оформлення збірки « Школа людяності»

 

Створення та організація даної гру-

пи.

 

Вивчення потенційних можливос-

тей науково-дослідницької лабораторії В.О.Сухомлинського.

 

Діагностико концептуальний етап (вересень-травень)

Проведення діагностики рівня сформованості творчих здібностей,

моральних якостей та екологічної

вихованості учнів початкової ланки

 

Розробка функціонально-прогностич-

ної моделі формування та розвитку

творчих здібностей,моральних якос-

тей та екологічної вихованості учнів

початкової ланки

 

 

        Формувальний етап

         (вересень-червень)

Експерементальне впровадження,вне

сення коректив та доповнень у розроблену функціонально-прогнос-

тичну модель формування творчих

здібностей,моральних якостей та екологічної вихованості учнів почат-

кової ланки

 Дослідження психолого-педагогічних

умов підвищення ефективності проце

су формування

 

 

Практчна апробація,корекція методів

та технологій формування творчих здібностей,мммморальних якостей

та екологічної вихованнності учнів

молодших класів

 Налагодження консультуваня та навчання вчителів,батьків із питань

формування творчих здібностей,мо-

ральних якостей та екологічної вихо-

ваності молодших класів

 

 Проведення спостережень за реаль-

ними проявами творчих здібностей,

моральних якостей та екологічної

 вихованості учнів молодших класів

 

Здійснення поточного моніторингу

розвитку творчих здібностей,мораль-

них якостей та екологічної вихованос-

ті учнів молодших класів

 

  Конрольно-узагальнюючий етап

           (серпень-травень )

Здійснення контрольного діагносту-

вання рівня сформованості творчих здібностей,моральних якостей та

екологічної вихованості учнів почат-

кових класів

 

Поширення досвіду роботи групи:

виступи на засіданнях мо,педради

 

Здійснення популяризації результатів

роботи серед інших шкіл міста

 

           Коригувальний етап

            (вересень-травень)

Внесення коректив до створення та

апробації моделі роботи «Школи спі-

лкування»                            

 

 

Вересень-

травень

 

Вересень-

травень

 

 

 

Вересень-

травень

 

 

 

 

Вересень-

листопад

 

 

 

 

 Вересень

 

 

Грудень

 

 

 

 

Січень-лютий

 

 

 

 

Березень-

квітень

 

 

 

 

 

 

 

 Вересень-

травень

 

 

 

 

 Вересень-

Травень

 

 

 

Вересень-

травень

 

 

 

 Листопад

 

 

 

 

 Вересень-

травень

 

 

 

Вересень-

травень

 

 

 

 

 

Вересень-

Листопад

 

 

 

 

Січень-

травень

 

Січень-

травень

 

 

Створення бази даних за темою

 

Банк даних із вивчення педагогіч-

ного досвіду В.О.Су-

хомлинського

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про роботу групи

Рекомендації та про-

позиції педчитань

 

 

 Структурно-змістова

організація групи з ро

звитку творчих здіб-

ностей,моральних

якостей та екологіч-

ної вихованості.

 

 

Порівняльно-аналіти-

чні довідки

 

 

 

Функціонально-прог-

гностична модель формування та розви

тку творчих здібнос-

тей,моральних якос-

тей та екологічної ви-

хованості учнів

 

 

 

Аналітично-методич-

ні розробки уроків,

методичних посібни-

ків

 

 

 Визначення факторів

та чинників,що впли-

вають на підвищення

ефективності процесу

Розробки та видання

навчальних посібни-

ків,методичних реко-

мендацій

 

 Створення цільової

програми морально-

духовних якостей осо

бистості молодшого

школяра

 

 Програма спостереження

 

 

 

 

Методика та інстру-

ментарій моніторин-

гу

 

 

 

 

Аналітичні довідки,

статті

 

 

 

 Статті,методичний

посібник

 

Матеріали семінарів,

підсумкових засідань

групи

 

 

Висновки,рекомендації