Виховна робота

Виховна робота

«Дієвість   виховання  з  інтелектуальної, 

моральної,  соціальної  точок  зору 

не  визначається тільки особистістю  вихователя 

або  всесильністю  того  чи  іншого  методу. 

Вона залежить  від  обладнання,  яким ви  користуєтеся, 

від  ступеня  його  досконалості 

і  від  технічної  організації  праці».

                                                                Селестен   Френе.

                                                       «Антологія  Гуманної  Педагогіки».  М.,  1997

Становлення української державності, інтеграція у європейське і світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на людину, яка здатна працювати на процес державотворення, на становлення народу України як політичної нації. Стрижнем цієї системи виховання в Україні є національна ідея, спрямована на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Тому головною метою, над виконанням якої працює колектив ЗОШ № 13 є виховати громадянина як члена правового суспільства, демократичної держави, особи, що відчуває й цінує ідеали, свободи й рівності, усвідомлює вартість людської гідності, здатна сама визначити пріоритети власного життя, прагне встановлення справедливої і стабільної політичної системи й готова підтримувати її існування.

Фотогалерея: Виховна робота
1/5

Виховна робота школи організована у відповідності з вимогами "Закону про освіту", державних концепцій національного виховання, громадянського виховання, патріотичного виховання, сімейного виховання, превентивного виховання; спрямована на виконання цільових програм "Діти України", "Обдарованість", "Здоров'я",Національної програми патріотичного виховання, програми "Виховання". При організації роботи адміністрація керується розпорядчими документами міського відділу освіти.

При  плануванні  виховної  роботи школи  за  основу взята  програма розроблена  Міністерством  освіти та науки  України,  Академії  педагогічних наук   України  та інституту інноваційних технологій  і змісту освіти   «Основні  орієнтири  виховання».