Із досвіду роботи

Тіла обертання

Варіант 1

1. Висота конуса дорівнює 9см, а його об’єм - 6см3. Чому дорівнює площа основи косинуса?

А) 2см2; Б) 2см2; В) 3см2; Г) 6см2.

2.Радіус однієї кулі у 2 рази більший за радіус другої кулі. Чому дорівнює об’єм кулі більшого радіуса, якщо об’єм кулі меншого радіуса дорівнює1см3.

А) 2см3; Б) 4см3; В) 6см3; Г) 8см3.

3. Обчисліть об’єм циліндра, радіус основи якого дорівнює 7см, а твірна – 5см.

А) 35П см3; Б) 175П см3; В) 70П см3; Г) 245П см3.

4. Обчисліть площу бічної поверхні конуса, радіус якого дорівнює 3см, а твірна у 3 рази більша за радіус.

А) 27П см3; Б) 81П см3; В) 12П см3; Г) 30П см3.

 

Варіант 2

1. Обчисліть площу бічної поверхні конуса, радіус основи якого дорівнює 9см, а твірна – 16см.

А) 144П см2; Б) 72П см2; В) 72 см2; Г) 48П см2.

2. Чому дорівнює радіус сфери, площа поверхні якої становить 100П см2 ?

А) 100см; Б) 50см; В) 5см; Г) 20см.

3. Обчисліть об’єм циліндра, осьовим перерізом якого є квадрат стороною 8см.

А) 64П см3; Б) 96П см3; В) 128П см3; Г) 512П см3.

4. Обчисліть об’єм конуса, висота якого дорівнює 8см, радіус основи 9см?

А) 72П см3; Б) 24П см3; В) 648П см3; Г) 216П см3.

 

Варіант 3

1. Обчисліть об’єм циліндра, радіус основи якого дорівнює 9см, а твірна – 4см.

А) 324П см3; Б) 144П см3; В) 72П см3; Г) 36П см3.

2. Об’єм першої кулі у 27 разів більший за об’єм другої кулі. Чому дорівнює радіус першої кулі, якщо радіус другої кулі дорівнює 1см?

А) 3см; Б) 6см; В) 9см; Г) 27см.

3. Обчисліть площу бічної поверхні циліндра, висота якого дорівнює 14см, а радіус основи – 4см.

А) 112П см2; Б) 56П см2; В) 224Псм2; Г) 22П см2.

4. Обчисліть об’єм конуса, висота якого дорівнює 4см, а діаметр основи – 6см.

А) 48П см3; Б) 16П см3; В) 36П см3; Г) 12П см3.

 

Варіант 4

1. Обчисліть площу бічної поверхні конуса, твірна якого дорівнює 6см, а радіус основи у 2 рази менший від твірної.

А) 54П см2; Б) 72П см2; В) 48Псм2; Г) 18П см2.

2. Чому дорівнює радіус кулі, об’єм якої становить 36Псм3.

А) 6см; Б) 4см; В) 9см; Г) 3см.

3. Висота циліндра дорівнює 6см, а його об’єм – 18см3. Чому дорівнює площа основи циліндра?

А) 3см2; Б) 3П см2; В) см2; Г) 12см2.

4. Обчисліть площу бічної поверхні циліндра, осьовим перерізом якого є квадрат зі стороною 8см.

А) 32П см2; Б) 64П см2; В) 128Псм2; Г) 256П см2.