Самоаналіз діяльності Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13-5

Самоаналіз діяльності Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13-5

13.ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Забезпечення психологічної складової організації освітнього середовища  є важливою складовою в сприянні розвитку індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров'я, формуванню готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.

     Так, психологічна служба закладу представлена психологом, соціальним педагогом Кізенок Д.В.

      Діяльність практичного психолога в 2019-2020 н.р. грунтувалася на наступних документах:

1) Лист МОНУ від 7.08.2018 № 1/9-487 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р."

2) Лист МОНУ «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»№1/9-447 від 24.07.2019р.

3) Наказ МОНУ від 22.05.2018 р.№ 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"

5) Лист МОНУ від 05.09.2018 № 1/9-529 "Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України"

6) Наказ МОНУ від 31.05. 2018 р. № 555 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі"

5) НАКАЗ МОНУ від 08.08.2017 № 1127 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року

6) Лист МОНУ про забезпечення навчальних закладів практичними психологами та організацію у 2016/2017 н.р. належного супроводу учасників навчально-виховного процесу

7) Роз"яснення основних положень листа МОН від 17.09.2015 № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»

8)Лист МОН України від 17 вересня 2015 року № 1/9-442 щодо оптимізації діяльності працівників психологічної служби системи освіти

9) Лист МОН від 23.07 2015 р. № 1/9- 347 "Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015/2016 н.р."

10) Лист МОН від 28.05. 2015 р. № 1/9-264 "Про програму виховних заходів з питань попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

11) Інструктивно-методичний лист МОНУ від 25.07.2014 р. № 1/9-374 про стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 році

12) Наказ МОНУ про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і органів праці та соціального захисту населення в наданні соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

13) Лист МОНУ від 06.06.2013 р. N 1/9-413 "Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти"

14) Методичні рекомендації МОН щодо діяльності соціально-психологічної служби у 2013 - 2014 навчальному році

15)Наказ МОНУ про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи

16) Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

17) Етичний кодекс психолога

18) Закон України про освіту

19) Конвенція ООН про права дитини

20) Лист МОНУ про організацію та проведення "години психолога"

21) Нормативи часу на основні види робіт практичного психолога

 Основна мета діяльності психологічної служби в 2019-2020 н.р.  полягала в психологічному забезпеченні та підвищенні ефективності педагогічного процесу, захист психологічного здоров'я, сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку кожного з суб’єктів освітнього процесу на кожному віковому етапі.

      Протягом 2019-2020  навчального року робота психологічної служби закладу  включала  наступні завдання:

   1) підтримка, регулювання і формування здорового соціально-психологічного клімату в учнівських та педагогічних колективах в закладі в цілому;

 2) психологічний супровід постраждалих, вимушених внутрішніх переселенців, членів їх сімей і родичів загиблих в АТО;

3) формування навичок безпечної, відповідальної, толерантної поведінки задля зниження ступеня агресивності, подолання випадків насильства;

4) профілактика суїцидальних тенденцій серед учнівської молоді;

5) профілактика торгівлі людьми;

6) забезпечення та психологічний супровід підготовки учнів до професійного самовизначення;

Соціально-психологічна робота була зосереджена на  таких основних  проблемах:

  1. 1.      Адаптація учнів пятого класу до навчання в середній ланці (як психолог)
  2. 2.      Супровід учнів з девіантною поведінкою(як соціальний педагог)

Основними напрямками діяльності практичного психолога, соціального педагога  в 2019-2020 н. р. були наступні :

1) психологічна діагностика та корекція особистісного розвитку учнів;

2) профілактика негативних проявів поведінки школярів та формування навичок саморегуляції;

4) консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу, де особлива увага приділятиметься дітям «групи ризику», обдарованим, соціально-незахищеним дітям;

5) проектування соціально-психологічного розвитку учнів у світлі профорієнтаційної та профконсультативної політики;

6)  здійснення соціально-психологічних досліджень на базі закладу з наступних проблем: «Адаптація пятикласників до школи та повноцінне включення в навчально-виховний процес»; «Готовність школярів до переходу у середню ланку школи» ; «Дослідження професійних нахилів та інтересів учнів 9-11 кл.» та ін.

7)  робота з батьками та дітьми із внутрішньо переміщених сімей;

8) співпраця з адміністрацією школи, педагогічним та батьківським колективами, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з метою адекватного психолого-педагогічного супроводу підлітків;

9) підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

Відповідно до напрямків діяльності психолога, соціального педагога:

    - проводилась  консультативна робота з метою надання психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу, яка включала виявлення основних проблемних зон в розвитку особистості та роботу по їх подоланню, робота з конфліктами, сприяння розвитку та саморозвитку особистості.

     - проводились  корекційні та розвивальні тренінги, просвітницькі бесіди що були  спрямовані на попередження та розв’язання проблем адаптації, навчальних та комунікативних труднощів, на формування навичок адекватної самооцінки та позитивного самосприйняття, на розвиток групової згуртованості та ціннісного сприйняття оточуючих, орієнтацію на здоровий спосіб життя,

    - здійснювалась діагностична робота щодо адаптації учнів першого та пятого класу. Відповідно до результатів 70% учнів пятого класу на початку року були адаптовані та 65% першокласників були адаптовані до навчання в школі.

    - здійснювалась просвітницька робота щодо профілактики насильства серед учнівського середовища, конфліктних ситуацій, негативних проявів в поведінці, торгівлі людьми, компютерної залежності, суїцидальних тенденцій, дезадаптація в класних колективах, шкідливих звичок; професійна орієнтація учнів, підготовка до ЗНО.

   За результатами 2019-2020 н.р. відповідно до плану роботи практичного психолога, соціального педагога в цілому все вдалося виконати.

   Статистичні дані свідчать, що  робота взагалом рівномірно розподілялась за всіма напрямками роботи. Але слід зазначити, що за затратами часу діагностична робота домінує.

    Внаслідок проведення просвітницької, профілактичної, корекційної та розвивальної роботи вдалось попередити та подолати наявні проблеми серед учнівського колективу та змінити ситуацію в  кращий бік.

 

14.ЯКІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Важливе місце в навчально-виховному процесі займає питання внутрішньо- шкільного контролю. Складено план-графік внутрішньо-шкільного контролю на рік і перспективний план до 2021 року.

Адміністрацією школи контролюється:

-          навчально-виховна робота (стан викладання навчальних предметів, якість навчальних досягнень учнів, виконання рішень педрад, нарад, якість ведення шкільної документації, виконання навчальних планів та програм);

-          методична робота (підвищення кваліфікації педпрацівників, робота шкільних методичних об’єднань, робота з молодими педагогами);

-          виховна робота (ефективність реалізації виховної системи «Школа розвитку особистості», рівень вихованості учнів, якість роботи класних керівників, якість проведення загальношкільних заходів, спортивно-масова  робота, організація патріотичного, морального, національного та естетичного виховання;

-          - рівень професіоналізму педагогів.

У школі запроваджено моніторинг освітньої діяльності та освітнього середовища. Суттєва увага приділяється в закладі веденню шкільної документації. Заступники директора щоденно фіксують відомості в Журналах обліку пропущених та заміщених уроків та виховних годин, вивчають роботу педагогів, які відповідно до тарифікації працюють за своїми напрямами діяльності. Адміністрацією школи ведуться книги наслідків внутрішньо-шкільного контролю.

 

15. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відстежити в динаміці всі суттєві освітньо-корекційні процеси, вивчити  успіхи і недоліки в роботі колективу, внести корективи та спланувати його подальшу роботу, створити необхідні умови щодо поліпшення стану освіти в школі, і таким чином, сформувати конкурентоспроможне освітнє середовище в закладі – все це можна здійснити на основі внутрішньо-шкільного моніторингу.

Адміністрація, педагогічний колектив мають певнінапрацювання в цьому напрямі, що створює позитивні умови для вдосконалення управлінської діяльності, переведення її на демократичний рівень.

Діяльність закладу, всіх його ланок і підрозділів, протягом 2019/2020 навчального року регламентуються річним планом.

Протягом зазначеного періоду на засідання педагогічної ради виносилися такі проблемні питання:

  1. Аналіз результатів роботи педагогічного колективу школи в 2018/2019 навчальному році. Перспективні напрямки діяльності закладу на новий 2019/2020 н. р. (серпень, 2019).
  2. Формування компетентностей та цінностей на уроках біології та географії для успішної замореолізації особистості.
  3. Формування компетентностей та цінностей необхідних для успішної самореалізації особистості при вивченні української мови та літератури.

Всі рішення педагогічної ради затверджені відповідними наказами по школі. Інформацію про їх виконання заслуховується на чергових засіданнях і в разі виконання знімається з контролю.

Створення належних умов утримання, навчання і виховання учнів – стержень роботи колективу нашого закладу. Для дітей школа стала рідною домівкою, де її мешканці роблять перші кроки у світ людських взаємин. Важливе місце має обстановка, в якій дитина перебуває пів дня. Тому, педагогічні працівники закладу намагаються створювати належні умови, наближені до домашніх, для перебування вихованців. Завдяки злагодженій праці всього трудового колективу навколо кожного учня школи створено атмосферу затишку, спокою, любові, захищеності.

Пріоритетні цілі школи на 2020/2021 н. р.:

-         підвищення рейтингу школи;

-         реалізація ІІ етапу науково-методичної проблеми «Формування компетентностей та цінностей, необхідних для успішної самореалізації особистості, в умовах НУШ»;

-         широке використання ефективних педагогічних та інформаційних технологій;

-         підвищення       рівня     професійної       компетентності        вчителя,      іміджологічної культури, зростання мотивації до самовдосконалення;

-         підвищення конкурентоздатності випускників;

-         створення здорового мікроклімату у школі, сприятливих умов для навчання та виховання, співпраці вчителя, учнів і батьків;

-         підготовка конкурентоспроможних випускників, адаптованих до життя в інформаційному суспільстві, яке швидко змінюється;

-         підвищення якості роботи школи через застосування ефективних напрямів

«Моніторингового сервісу»;

-         поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів;

-         виконання державних планів і програм. Забезпечення учнів навчальними досягненнями, що відповідають вимогам Державного стандарту освіти осіб ;

-         дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки;

-         залучення педагогів до застосування інтерактивних технологій в навчанні;

-         удосконалення уроку – основної форми роботи по підвищенню якості навчання, виховання, корекції вад розвитку, підготовки дітей до самостійного життя;

-         подальший ріст професійної майстерності педагогів шляхом активізації, урізноманітнення роботи методичних об'єднань, семінарів, школи молодого педагога, самоосвіти;

-         вдосконалення корекційно-виховної роботи шляхом врахування індивідуальних особливостей та можливостей кожної дитини, подальшої гуманізації шкільного життя на основі здійснення індивідуального та диференційованого підходу;

-         вдосконалення трудового виховання, трудового та допрофесійного навчання, підготовки дітей до самостійної трудової діяльності;

-         вирішення питань соціального захисту дітей, питань охорони дитинства;

-         опора на ефективно діючу систему стимулювання праці як педагогів, так учнів і обслуговуючого персоналу;

-         вдосконалення фінансово-господарської діяльності;

-         забезпечення збереження, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей.

 

Відповідальні за організацію освітнього простору та ефективність діяльності навчального закладу у 2020/2021 н. р.:

Директор школи                                                            С.Г.Несклада

 

Заступник з

навчально-виховної роботи                                         О.М. Яременко

 

Заступник директора з

виховної роботи                                                              Л.В. Киричок