Самоаналіз діяльності Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13-4

Самоаналіз діяльності Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13-4

11.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Серед політичних і юридичних ідей, які окреслюють найкращу форму майбутнього життя в Україні, найпопулярнішою є ідея розбудови демократичної правової держави, що функціонує в громадянському суспільстві.

Втілення ідеї демократичної правової держави та формування в Україні громадянського суспільства залежить від багатьох факторів, серед них центральну роль відіграє трансформація освіти та виховання в напрямі переорганізації на людину, гуманістичні цінності, на послідовну демократизацію освітнього процесу та виховання підростаючого покоління.

Однією з актуальніших педагогічних проблем розвитку людини, котра навчається, виховується, формується є проблема становлення творчої та всебічно розвиненої особистості. Тому основною метою роботи закладу є виховання компетентного випускника закладу, здатного до свідомого самостійного визначення мети своєї діяльності в самостійному житті. Плануючи навчально-виховний процес, адміністрація та педагогічний колектив школи чітко розуміють, що кожна дитина – це неповторна особистість. Діти різняться своїми здібностями, типами пам’яті, стилем сприймання навчального матеріалу та оточення, домінуючим характером мислення.

Зміст, методи навчання і виховання, режим дня школяра, комфортне виховне середовище, толерантне спілкування між педагогами та учнями, між однолітками, робота з батьками – усе це в стінах нашого закладу працює на дитячі потреби і вікові можливості, сприяє розвитку дитячих здібностей, збереженню фізичного і психічного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами.

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на людину, її духовну культуру й визначають основні напрями роботи з молоддю та модернізації освітнього процесу.

 

Рис. 11.1. Структурна схема організації виховної роботи закладу

 

Основною складовою виховного процесу нашого закладу педагоги вважають національно-патріотичне виховання. Під час вивчення програмового матеріалу та організації позакласної роботи педагоги роблять акцент формування громадянина  на прикладах історії становлення української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень в галузі політики, освіти, науки, культури і спорту. Національно-патріотичне виховання реалізується в стінах нашої школи на всіх етапах навчання, воно забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості. Розвиток її здібностей та обдарованості, збагачення на цій основі його духовності та культури, виховання громадянина України, здатного до суспільного вибору й діяльності, спрямованої на процвітання України.

Основною метою національно – патріотичного виховання є формування національно-свідомого громадянина на шляху демократичного розвитку нашої держави. Так, в усіх класних кімнатах оформлені куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками, вихователями та класоводами під час проведення класних годин, тематичних заходів виховується повага до державної символіки. Всі урочистості супроводжуються Гімном України та підняттям Державного Прапору України.

Протягом навчального року робота педагогів була спрямована на:

-          створення умов для гармонійного розвитку особистості дитини, її самореалізації відповідно до інтересів і можливостей;

-          здійснення ефективної підготовки випускників школи до свідомого вибору професії;

-          оволодіння та формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

-          виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

-          сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, підвищення інтересу учнів до занять фізкультурою і спортом;

-          формування в учнів свідомого ставлення до власного життя та здоров’я, підвищення інтересу школярів до занять, гуртків;

-          потреби дотримуватися елементарних вимог безпеки життєдіяльності;

-          створення належних умов щодо охорони праці;

-          залучення до виховного процесу батьків, родичів, представників громадськості;

-          підтримка кращих рис української нації – працелюбності, свободи, любові до природи та мистецтва,поваги до родини та батьків.

Враховуючи завдання національного виховання, визначені в Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота організована й проводиться в різних формах і напрямках: національно-патріотичне, екологічне виховання, правове, превентивне, художньо-естетичне.

Серед методів та форм, що використовується в системі шкільного виховання, пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, дебати, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, метод проектів тощо. Крім цих методів педагоги також використовують традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книгою, з періодичною пресою, тощо. Вихователів,  класні керівники в основу системи виховання покладають процес розвитку особистості – її здібностей, інтересів, нахилів, національної свідомості і самосвідомості, соціального досвіду.

Педагогічний колектив навчального закладу проводить просвітницьку діяльність, спрямовану на формування негативного ставлення до протиправних діянь, забезпечує діяльність шкільних гуртків, клубів для учнів та їх батьків на правових годинах, годинах спілкування, на заняттях клубу батьківського спілкування. У школі превентивне виховання здійснюється на рівні соціально- педагогічної, тобто первинної профілактики з метою попередження різних видів небезпечної поведінки на ранніх стадіях відхилень. Робота містить цілеспрямоване систему заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього й організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установ, запобігання вживанню алкогольних, наркотичних речовин, тютюнопаління, відвернення суїцидів, бродяжництва. Особисті переконання учнів формуються під час проведення бесід, класних годин, диспутів, практикумів. Велика увага приділяється заняттям фізичною культурою, прогулянкам та спортивно- масовим заходам на свіжому повітрі.

Упродовж 2019/2020 навчального року педагоги школи поставили за мету виховного процесу формування цілісної особистості, у якій гармонійно поєднуються всі якості людини і громадянина. Педагоги сприяли набуттю молодим поколінням соціального досвіду, успадкуванню духовних надбань українського народу, формували риси духовної, моральної, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури. Приділяли належну увагу формуванню національної свідомості учнів, їх громадянської позиції; поваги до культури і традицій, законів і моральних засад суспільства; прищеплювали усвідомлення належності до рідної землі, міста, села, народу, свого роду методами формування свідомості, а саме проводячи уроки пам’яті, уроки мужності, бесіди, класні години, диспути, години спілкування, походи до музеїв, екскурсії, спортивні свята.

Виховна робота  школи систематично висвітлювалась на сайті школи та сторінці закладу у Фейсбуці, адже протягом навчального року учні та вчителі школи були активними учасниками безлічі загальношкільних та міських заходів.

 

У школі були проведені уроки мужності «Вони нас захищають», «Славімо рідний край», уроки пам’яті до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та до Дня пам’яті героїв Крут, волонтерські акції «Листівка для солдата», «Свіча пам’яті», «5 картоплин», «Масляна для всіх»,  «Ланцюжок єдності», святкові концерти до Дня Захисника України та до Дня збройних сил України, а також свята з веселими конкурсами «Андріївські вечорниці» й «День Святого Миколая». Школа- активний учасник міського фестивалю «Його Величність Ніжинський огірок».

 

 

На належному рівні була організована робота з дітьми «групи ризику» та  з їх батьками. Згідно плану працювала Рада профілактики правопорушень. В рамках роботи з учнями, схильними до скоєння правопорушень, проводилися  профілактичні заходи, зустрічі з працівниками правоохоронних органів та юристами. Члени Ради профілактики співпрацювали з Батьківським громадським об’єднанням, проводилися психолого-педагогічні консультації для батьків. Щотижня проводились рейди «Шкільне подвір’я», «Запізнення», у вересні та січні – рейд «Урок».

Традиційно у школі проводилися екологічні заходи та акції- «Збережи ялинку», «Чисте довкілля», «Годівничка» тощо.

 

Здоров’я дитини- пріорітет для всіх, тому темі безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час придіялялася особлива увага. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я.  Протягом навчального року з метою проведення просвітницької роботи з учнями та батьками з питань безпеки життєдіяльності відбувалися зустрічі з представниками правоохоронних органів, служби з надзвичайних ситуацій.

 

З учнями школи було організовано проведення ряду екскурсій по Ніжину, області та Україні.

  

До пам’ятних та знаменних дат класні керівники, педагог-організатор та депутати учнівського парламенту проводили інформаційні години, разом з учнями створювали стіннівки, інформаційні листи. До проведення всіх виховних заходів долучалися депутати учнівського парламенту. Робота парламенту планувалася у співдружності з адміністрацією школи. Вчителі та учні також співпрацювали з міською організацією «Червоний Хрест», центром туризму, ДЮСШ, СЮТ, БДЮ, музичною та хореографічною школами Ніжина,  в результаті чого учні школи збагатилися новим соціальним досвідом та отримали різноманітні життєво необхідні навички.

 

  

Двічі на рік у школі проходяться Уроки мужності, на яких учні ще раз переконуються, що Україна – єдина, що український народ щодня слідкує за новинами зі Сходу. Під час цих уроків учні вшановують учасників бойових дій, вчаться на кращих прикладах мужності та звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави.

 

Схема колективних творчих справ

Така виховна робота сприяла позитивній мотивації для навчання і відпочинку, занять за інтересами, дотриманню учнями правил внутрішкільного розпорядку, виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, оволодіння навичками самообслуговування і взаємодопомоги.

12.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Станом на 01.06.2020 р. проаналізовано соціальний стан учнів школи. Із 292 учнів у школі навчаються:

-  дітей-сиріт – 2;

-  мають статус чорнобильців – 3;

-  з багатодітних сімей – 30;

-  із малозабезпечених сімей – 6;

-  дітей – інвалідів – 6;

-  дітей, що залишились без батьківського піклування – 2.

Особливу увагу педагоги школи приділяють формуванню цінностей здорового способу життя. Здоров’я дитини, як і дорослої людини цілісний і багатовимірний феномен. Якщо уявити здоров’я у вигляді піраміди, то її основою буде фізична складова. Фізичне «Я» характеризується рухливістю тіла його температурою, частотою дихання, відповідністю зросту і маси тіла віковим нормам. В нашому закладі є діти, які входять до спецгрупи.

Допомога таким учням відбувається на уроках фізичного виховання, роботи гуртків та спортивних секцій, спортивних змагань, естафет, налагоджена позакласна робота.

Особисті переконання учнів формуються під час проведення бесід, класних годин, диспутів, практикумів, систематичних занять «За здоровий спосіб життя». Велика увага приділяється заняттям фізичною культурою, прогулянкам та спортивно-масовим заходам на свіжому повітрі. На заняттях   піднімаються питання шкідливого впливу алкоголю, тютюнопаління на молодий організм, профілактики захворювань на СНІД та ВІЛ, наркотичної залежності.

Ранкова фізична зарядка, прогулянки на свіжому повітрі, рухливі ігри на спортивному майданчику, продуманий режим дня школяра, чергування навчання та відпочинку, постійний нагляд медичної сестри сприяє зміцненню психічного, фізичного, духовного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами в стінах рідної школи. Результати медичного огляду вузькими спеціалістами (двічі на рік) доводяться до відома батьків, педагогів, учнів. Належна увага приділяється спортивно-масовій роботі, щороку маємо досягнення(див.додаток).

На  базі  нашої  школи  працює    спортивна  секція з легкої атлетики (тренер Левчук Г.) .

Психічна складова здоров’я характеризує розвиток людини як особистості, забезпечує її душевне благополуччя. Вона виявляється через розвиток основних функцій психіки людини: почуттів, сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви, мовлення.

Соціальна складова здоров’я характеризує ефективність взаємодії дитини з соціальним середовищем: з сім’єю, класом, громадою, товаришами. Велику роль у цьому відіграє учнівське самоврядування. Така організація учнівського самоврядування сприяє виробленню в учнів почуття господаря школи, класу, уміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму, позитивно впливає на формування в учнів таких моральних якостей, які не можливо виробити лише за допомогою словесних впливів.

Духовна складова здоров’я є своєрідною вершиною, що містить у собі все найкраще, завдяки чому дитина розвивається і самовдосконалюється. Учні нашої школи часті відвідувачі художнього музею, краєзнавчого, виставкової зали, парку ім. Шевченка та Гоголя, ботанічного саду в Києві, соборів та церков тощо.

 Педагоги виховують у школярів потребу у збереженні та зміцненню здоров’я через такі складові:

-          забезпечення оптимальних соціально-педагогічних умов для розвитку об’єктів навчання, об’єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації у дітей і підлітків збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, що дозволяє зробити процес формування здорового способу життя неперервним;

-          створення оптимального психологічного клімату для розвитку кожної особистості;

-          удосконалення системи роботи з профілактики та запобігання дитячому травматизму;

-          навчання моделям поведінки в різних життєвих ситуаціях на основі принципів особистої безпеки, економічної та загальної культури в умовах навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства;

-          вчать бачити прекрасне в довкіллі і в собі;

-          дотримуватися        правил      поведінки,       щодо      навколишнього        світу,      як                                  за законами суспільства, так і за внутрішніми переконаннями;

-          розуміти сутність навколишнього світу, місце людини в природі і соціумі;

-          вибрати власний спосіб життя;

-          нести відповідальність за своє життя та здоров’я;

-          бачити найкраще в кожній людині.

Виховна система нашої школи – це складна психолого-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегрує навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи.

Найдоцільнішими і найефективнішими формами позакласної роботи є учнівські гуртки, де учні задовольняють свої інтереси, індивідуальні запити. Практично всі учні задіяні в різноманітних гуртках та заняттях за інтересами.

Багато років колектив школи гарно співпрацює з позашкільними дитячими установами.

Виховна робота спрямована на виконання таких основних завдань:

-          Забезпечення якості освіти, яка відповідає сучасним освітнім стандартам шляхом модернізації шкільного змісту та освітніх технологій, створення адаптованої моделі старшокласника на основі інтеграції основних принципів підходу до освіти.

-          Модернізація матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та формування сучасної шкільної інфраструктури.

-          Розвиток інформатизації освіти в школі та розширення єдиного інформаційного простору.

-          Удосконалення виховної системи школи в умовах соціалізації особистості у суспільстві.

-          Формування у школярів відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей.

-          Виявлення та забезпечення оптимальних соціально-педагогічних умов для розвитку суб’єктів навчання та виховання, об’єднання зусиль педагогічного колективу, медико-психологічної служби, батьків для реалізації у вихованців збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, що дозволяє зробити процес формування здорового способу життя неперервним.

-          Удосконалення системи роботи з профілактики та запобігання дитячому травматизму.

-          Навчання школярів моделям поведінки в різних життєвих ситуаціях на основі принципів особистої безпеки, економічної та загальної культури в умовах навколишнього природного середовища, цивілізованого суспільства.

-          Формування ключових життєвих компетентностей учнів з метою їх підготовки до повноцінного самостійного життя.

-          Національно-патріотичне виховання. Формування в учнів патріотичних

-          почуттів,      забезпечення       усвідомлення        дітьми      своєї     етнічної      спільності, виховання в них національної гідності.

-         

 
   


Морально-правове виховання. Прищеплення учням поваги до

загальнолюдських норм гуманістичної моралі. Зростання рівня культури поведінки.

 

 

Порівняльна діаграма «Улюблений вид занять у вільний час», (%