Самоаналіз діяльності Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13-3

Самоаналіз діяльності Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13-3

1.  САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇДАЛЬНІ

1. Наявність та площа обідньої зали:                      93м2.

 1. 1.         Кількість місць: 60.
 2. 2.         Харчоблок працює:

-   на сировині                      – так.

-   на напівфабрикатах – ні.

 1. 3.         Площа харчоблоку з роздатковою:               13,65 м2.
 2. 4.         Площа посудомийної:                                      7,5 м2.
 3. 5.         Площа комори для сухих продуктів: 3,6 м2.
 4. 6.         Площа овочесховища:                                     9 м2.
 5. 7.         Площа кімнати персоналу                                15,3 м2.
 6. 8.         Інші приміщення  2
 7. 9.               Холодильне обладнання: 3 холодильників , 1 морозильна камера .
 8. 10.               Харчоблок       оснащений       проточною       холодною       та     гарячою                          водою.              Забезпечений   електроводонагрівачем,          посудомийною                          машиною.

Каналізація в робочому стані. Освітлення харчоблоку відповідає нормативним вимогам.

 1. 11.     Обладнання харчоблоку: 1 електроплита, 1 електродухова шафа, 1 електром’ясорубка.

Харчування учнів Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 відповідає фізіологічній потребі дитячого організму у поживних речовинах та енергії відповідно до віково-статевих особливостей, організовується на основі перспективного двотижневого меню з урахуванням пори року та віку дітей.. На всі страви є технологічні карти із зазначенням температурних режимів обробки страв.

Утримання та оснащення приміщень харчоблоку школи, приймання та зберігання харчових продуктів, обробка сировини, виробництво та реалізація продукції, а також умови праці та особистої гігієни персоналу харчоблоку відповідають вимогам Інструкції з організації харчування дітей у навчальних закладах.

З метою запобігання харчовим отруєнням, в школі створено належні умови для зберігання продуктів, в т.ч. з використанням необхідного обладнання. В продуктовій коморі є  холодильники, морозильна камера. Медичною сестрою контролюється наявність сертифікатів якості, дотримуються терміни зберігання, чітко регулюється сусідство продуктів.

Овочі, консервація в овочесховищі зберігаються з дотриманням існуючих вимог.

12.    Дотримується належний санітарний стан в шкільних умивальниках, санвузлах. МЕТОДИЧНА РОБОТА ЗАКЛАДУ

Методичну роботу педагогічний колектив здійснює відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про інноваційну діяльність», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової загальної освіти, рекомендацій ЧОІППО про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти.

У 2019/2020 н. р. педагогічний колектив працював над науково-методичними напрямами, які сприяють формуванню життєвих компетентностей учнів з метою їх підготовки до повноцінного життя в сучасному суспільстві, а саме:

-         управління навчально-виховним процесом на основі моніторингу змісту, форм і методів, результативності навчання;

-         організація роботи на основі діагностик психофізичних особливостей розвитку школярів;

-         формування життєво необхідних компетентностей школяра шляхом впровадження в навчальний та процес інноваційних педагогічний технологій в грамотному поєднанні з традиційними спеціальними методиками, враховуючи індивідуальні особливості психофізичного стану здоров’я учня.

У 2019/2020 навчальному році основною метою методичної діяльності

педагогічного колективу становило:

-         інформаційно-нормативний, методичний, психологічний супровід навчально- виховного процесу;

-         організацію          роботи                                           на                 основі діагностик психофізичних особливостей розвитку школярів;

-         сприяння розвитку та підвищенню педагогічної майстерності, професійному зростанню, саморозвитку, творчій самореалізації кожного педагога;

-         управління       навчально-виховним                процесом                                     на основі моніторингу змісту, форм і методів, результативності навчання.

Інструментами для реалізації мети є педагогічна рада - лабораторія педагогічної майстерності, науково-методична рада, діяльність яких спрямовують зусилля колективу навчального закладу на вирішення перспективних завдань, об’єднує освітян загальною турботою про сьогоднішній і завтрашній день школи, спонукає до пошуку, творчості, створює в колективі атмосферу довіри, взаєморозуміння й поваги.

Основним завданням реалізації І етапу (діагностичного) науково-методичної проблеми школи було психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково- методичної проблеми. Метою діяльності колективу становило вироблення єдиних уявлень про перспективи роботи над науково- методичною темою школи як формою освіти й самоосвіти членів педагогічного колективу.

Наша школа – освітній заклад, діяльність якого базується на інтересах та потребах дитини. Суспільно важливе завданням для педагогів закладу є забезпечення освітнього простору (процесів навчання, виховання, соціалізації) , в якому особистість з раннього дитинства усвідомлює свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набуває досвід взаємодії із соціумом. Тому професійна діяльність педагогів закладу спрямована на формування у випускника школи якостей і компетентностей, які забезпечать йому ефективно освоїти життєві та соціальні ролі, знайти своє місце в житті.

Забезпечення сучасного рівня освіти дітей з особливими освітніми потребами тісно пов’язане з інноваційними педагогічними технологіями, які є значним чинником та резервом розвитку дитини, формування в неї здатності до самостійності, самовдосконалення, самореалізації та самооцінки. Зміна стилю мислення педагога, переорієнтація на розвиток особистісного потенціалу школяра, сприяє впровадженню в практику інноваційних освітніх технологій відповідно до індивідуальних особливостей дітей. Інноваційні педагогічні технології крім відповідей на питання «Чому навчати?», «Для чого навчати?», «Як навчати?» дають відповіді на питання «Як навчати результативно».

Інновації, які охопили сучасну освіту, органічно вплітаються в навчально- виховний процес нашої школи, вчителі на достатньому рівні запроваджують їх і в результаті їх уроки вирізняються:

-         сучасністю (постійним прагненням до новизни й удосконалення змісту);

-         оптимальністю           (спробами         досягти        навчально-виховних           цілей                                     при економному використанні часу);

-         інтеграцією (синтезом знань із мови, літератури, історії, художньої культури, краєзнавства, музики, живопису, театрального мистецтва тощо);

-         науковістю (опорою на досягнення сучасної науки).

Прогнозований         педагогічний         результат        при      застосуванні         інноваційних педагогічних технологій:

-         формування особистості з розвиненими потребами до подальшого пізнання та самостійних дій, з певними сформованими навичками та здібностями;

-         формування в учнів вмінь спостерігати, обстежувати, аналізувати, зіставляти, порівнювати, узагальнювати, робити висновки, ставити запитання, заперечувати, відстоювати свій погляд, оперувати знаннями;

-         нагромадження в учнів індивідуального досвіду пошукової та творчої діяльності;

-         покращення слухового сприймання, вимови, мовлення;

-         підвищення комунікативної функції мови.

Впроваджування інноваційних технологій у нашому закладі відбувається на рівні вчителя, закладу, учнів і батьків. На рівні вчителя впровадження інноваційних технологій у процесі роботи сприяє підвищенню професійної підготовки та науково- методичної компетентності педагогів. Впровадження педагогічних інновацій на рівні закладу сприяє розвитку системи продуктивного навчання, підвищенню якості освітніх послуг, співтворчості учителів, учнів та їх батьків. Що ж стосується впровадження інновацій на рівні учнів, то в даному випадку підвищується освіченість, творча активність, здійснюється процес соціальної адаптації, розвиток відповідальності за власне життя, життя оточуючих. Впровадження інновацій на рівні батьків сприяє їх залученню до співпраці зі школою.

Чітко простежується в роботі вчителів тенденція щодо перебудови навчально- виховного процесу на уроках та позакласних заняттях на засадах гуманізму, демократизму, це відображається в зміні стосунків між учителями й учнями. У діяльності кожного з педагогів є свої родзинки, свій стиль, ефективні прийоми та методи роботи, і вони зацікавлено навчаються один у одного і створюють уроки, які вражають і учнів, і колег. Під час проведення анкетування і співбесіди з учнями 3- 11-х класів переважна більшість опитаних відповіли, що в учителях їм подобається вміння спілкуватись з учнями, позитивне ставлення до дітей, доступність викладання, почуття гумору. Учні люблять нестандартні уроки, їм подобається працювати в групах та парах; серед завдань, які виконуються на уроках, більшості учнів до вподоби комп’ютерні презентації, розігрування діалогів, інсценування. Це означає, що більшість учнів готові працювати творчо, і вчителі підтримують це бажання.

Упродовж 2019/2020 н. р. методичною радою було проведено:

-         Діагностику педагогічного клімату

-         Організація діагностико-теоретичного етапу роботи над єдиною науково-методичною проблемою закладу

-         Результативність методичної роботи на 2018-2019 рік та завдання на 2019 – 2020 н.р.

-         Процеси соціалізації в системі освіти (навчальний семінар)

-         Безпечне проведення уроків та занять з фізичної культури.

 

 

 

 

Рис. 8.1. Структура методичної роботи

У школі творчо працюють методичні об’єднання та творчі групи педагогів, реалізовуючи наступні методичні проблеми:

Таблиця 8.1.

 

№ з/п

Назва шкільного методичного об’єднання

Науково-методична тема, над якою працює шкільне методичне об’єднання

Керівник

методичного об’єднання

1.

Творча група педагогів

Використання в навчально-виховному процесі інноваційних методів навчання для покращення мовленнєвого розвитку

учнів

Бицька Л.В.

2.

« Педагогічна вітальня»

Розвиток пізнавальних,

фізичних можливостей учнів на основі застосування інноваційних технологій.

Морозова Л.Г.

3.

М/о вчителів гуманітарного циклу

Розвиток мови та мислення учнів з обмеженими фізичними та розумовими можливостями у процесі вивчення

предметів гуманітарного напрямку, через

впровадження інноваційних, інформаційних, мультимедійних технологій.

Красновид Л.Ф.

4.

М/о вчителів математично- природничого циклу

Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук

через урізноманітнення особистісно- орієнтованої системи навчання,

застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня.

Носенко М.А.

5.

М/о вчителів початкової школи

Формування свідомої дисципліни, толерантності та культури поведінки учнів початкової ланки з метою їх соціалізації в сучасному світі.

Нещерет Л.М.

6.

Творча група педагогів

Формування національної свідомості та

патріотичних почуттів старшокласників засобами краєзнавства.

Іллюша Р.В.

В      школі       працює       комісія        з      внутрішкільного          моніторингу         (керівник Яременко О.М.), у плані роботи якої передбачається дослідження:

-         техніки читання, обчислювальних навичок учнів школи;

-         якості освітніх послуг;

-         низької научуваності окремих учнів школи;

-         стану викладання навчальних дисциплін;

-         поповнення бібліотечного фонду;

-         контингенту учнів;

-         стану здоров’я вихованців закладу.

На основі порівняльної динаміки результативності навчальних досягнень учнів школи за 2018/2019 н.р., 2019/2020 навчальних років отримано наступні дані:

 

№ з/п

 

Навчальна дисципліна

 

Класи

Якість навчальних досягнень, %

2018/2019

1 семестр

2019/2020

2019/2020

1.

Українська мова

5 – 11

49,3

69,6

61,2

2.

Українська література (читання)

5 – 11

54,5

81,7

64,7

3.

Математика

5 – 11

45

65,3

51,7

4.

Основи здоров’я

5 – 9

91

40,4

35,6

5.

Образ. мистецтво

5 – 8

84,7

44,7

43,0

6.

Зарубіжна література

5 – 11

52

75,0

55,4

7.

Історія України та Вс освітня історія

5 – 11

56,1

56,7

53,0

8.

Інформатика

2 – 11

       90,4

59,5

49,5

9.

Фізика

7 – 11

45,7

61,2

39,9

10.

Географія

6 – 11

56

55,8

77,8

11.

Біологія

7 – 11

59,6

66,7

56,3

12.

Хімія

8 – 11

49,7

50,0

48,9

13.

Англійська мова

3 – 11

44,6

44,9

40,1

 

Якість навчальних досягнень учнів закладу за 2019/2020 н. р. по класах

 

Клас

Середня якість навчальних досягнень з предметів

інваріантної складової, %

3

75

4-А

79

4-Б

77,4

5

72,8

6

69,7

7

61,2

8

65,1

9

61,1

11

65,3

З метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів педагоги закладу оцінювання навчальних досягнень школярів здійснюють на основі компетентнісного, особистісно-орієнтованого, комунікативно­діяльнісного підходів до вивчення предметів шкільного курсу, в ході якого є підвищення об'єктивності оцінювання. Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності педагоги здійснюють оцінювання навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.

І – початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо; за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

ІІ – середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.

ІІІ – достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.

IV – високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.

Аналізуючи відвідані впродовж 2019/2020 навчального року уроки та вище зазначені результати якості навчальних досягнень учнів, члени методичної ради та комісії з моніторингу відзначили ряд позитивних змін в роботі класоводів та вчителів-предметників. А саме: більш об’єктивно педагоги оцінюють досягнення учнів (як при перевірці письмових робіт так і під час усного фронтального чи індивідуального опитування); чітко дотримуються методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо навчання основам наук учнів значну увагу приділяють застосуванню на уроках завдань тестового спрямування, завдяки яким відбувається формування самостійності учнів; підвищили вимоги щодо якості виконання учнями та перевірки на уроках стану виконання домашніх завдань. Особливо слід відзначити індивідуальну роботу педагогів з учнями, які потребують додаткової уваги. Завдяки систематичному поетапному вислідковуванню успіхів дітей та ретельному диференційованому плануванню індивідуальної роботи, в учнів підвищилася мотивація до навчання, в них формується задоволення від результатів особистої навчальної діяльності і, як результат, вдосконалюються навчальні досягнення.

Позитивних змін в роботі  з  учнями  школи  досягли  вчителі  Мурашко Л.А. , Іллюша Р.В., Киричок Л.В., Сахіпзадіна М.Р. Варто відзначити роботу класоводів Бицької Л.В., Сови Л.Ю., Морозової Л.Г., Нещерет Л.М.

 

10.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХКАДРІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДПРАЦІВНИКІВ

В закладі працюють 25 педагогів. З них з педагогічним стажем:

-         до 3 років має 1 педагог;

-         від 3 до 10 років – 3 педагоги;

-         від 10 до 20 років –  5 педагогів;

-         більше 20 років – 16 педагогів.

Серед педагогічних працівників закладу відзначені державними нагородами: нагрудним знаком «Відмінник освіти України»  – 1.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоєно 17 педагогам. З них: 3 присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист», 5 – «старший учитель».

Атестація педагогічних працівників комунального закладу  проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 із змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України №1473 від 20.12.2011 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 08.08.2013р. №1135 та відповідно до плану заходів з проведення атестації педагогів школи.

Атестація педагогів сприяла вдосконаленню навчально-виховного процесу, активізації творчої, професійної діяльності педагогів, підвищенню відповідальності за кінцеві результати навчання, виховання дітей.

Відповідно до перспективного плану атестації педагогічних працівників закладу на період до 2021 року, персональних заяв вчителів та вихователів упродовж жовтня 2019  року подано – 2 учителями, атестовано згідно плану -5.

Усього атестовано 7 педагогів. А саме:

Красновид Л.Ф. – учитель української мови та літератури;

Короленко Н.М. – учитель математики;

Бицька Л.В. – учитель початкових класів

Рудік Н.В. – вихователь

Кізенок Д.В. – практичний психолог та соціальний педагог;

Штайнеккер Н.Г. – вчитель образотворчого мистецтва;

Носенко М.А. – учитель математики

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 н. р. було проведено в наступні етапи:

І етап – підготовчий (18 вересня – 20 жовтня) Протягом нього:

-         здійснено аналіз особового складу педагогічних працівників,

-         внесено зміни до перспективного плану проходження атестації за посадами та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками за посадами;

-         ознайомлено                      педагогів,       які     атестуються        з    відповідними        нормативно- правовими документами, що стосуються атестації педагогічних працівників;

-         ґрунтовно ознайомлено педагогів з Типовим положенням про атестацію; створено атестаційну комісію школи, узгоджено її склад з профспілковим комітетом (протокол №1 від 21.09.2017);

-         видано накази по школі «Про створення атестаційної комісії»

-         ознайомлено педагогічний колектив зі списком працівників, які підлягають черговій атестації;

-         перевірено         терміни        проходження          курсів        підвищення         кваліфікації педагогами, що атестуються;

-         оформлено атестаційний куточок;

-         надано методичну допомогу членам атестаційної комісії в організації та проведенні атестації педагогічних працівників;

-         ознайомлено педагогів з планом заходів щодо підготовки та проведення атестації педагогічних працівників;

-         затверджено графік роботи шкільної атестаційної комісії та заходів з атестації;

-         організовано розподіл обов’язків              членів атестаційної комісії, закріплення членів комісії за атестованими для вивчення системи роботи педагогів;

-         складено план-графік проведення демонстраційних заходів педагогами, які атестуються.

ІІ етап: вивчення педагогічної діяльності працівників ( 23 жовтня – 15

березня)

Зміст роботи на цьому етапі:

-         організовано виступи педагогів, які атестуються на засіданнях методичних об’єднань, педрадах, навчальних семінарах;

-         визначено рівень кваліфікації, професійної компетентності працівників, які атестуються педагогічним колективом, учнями та батьками.

-         відвідано уроки, позакласні, виховні заходи;

-         здійснено експертизу стану навчально-методичного забезпечення робочого місця педагога;

-         проведено співбесіди з педагогами, які атестуються;

-         здійснено аналіз участі педагогів у роботі методичних об’єднань, майстер- класах, творчих майстернях;

-         проведено анкетування серед членів комісії, колег по школі, шкільних методичних об’єднань;

-         вивчено рейтинг результативності роботи педагогів, які атестуються;

-         проведено презентацію портфоліо;

-         організовано творчий звіт педагогів, які атестуються щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання «Атестаційний марафон – 2020».

ІІІ етап підсумковий (16 березня – 26 квітня) На цьому етапі:

-         сформовано       атестаційні  характеристики,           ознайомлено       під розпис з їх змістом педагогів;

-         оформлено атестаційні листи з урахуванням рішення атестаційної комісії закладу;

-         проведено      засідання       шкільної      атестаційної       комісії     

-         впорядковано атестаційні матеріали до атестаційної комісії ІІІ рівня. Порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічних звань «старший вчитель».

-         реалізовано рішення атестаційної комісії про атестацію педагогів.

-         видано накази за підсумками атестації ( «Про підсумки атестації педагогічних працівників закладу у 2017/2018 н. р.); («Про присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань та відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічним званням педагогам школи»);

-         за результатами аналізу підсумків атестації складено аналітичну звітність (таблиці, статистична звітність).

Провідними принципами атестації у 2019/2020 навчальному році були відкритість, колегіальність, індивідуалізація та диференціація, доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Кожен педагог, який атестувався довів що, мистецтво й майстерність навчати дітей здобуто наполегливою працею з любов’ю до дітей, а це сприяло розкриттю сили і можливості кожної дитини, стимулювало їх до самовдосконалення, формує у вихованців відчуття радості, успіху, повносправності в соціумі.

Оцінювання системи і досвіду роботи педагогічного працівника здійснювалося за діагностичною програмою діяльності педагога, яка містить критерії оцінювання:

-         професійного рівня діяльності (знання теоретичних і практичних основ предмета, сучасних досягнень в методиці, уміння аналізувати свою діяльність, знання нових педагогічних концепцій, теорії педагогіки і вікової психології учня);

-         результативності професійної діяльності (володіння способами індивідуалізації навчання, уміння активізувати пізнавальну діяльність учнів, робота з формування і розвитку загально навчальних компетентностей, рівень навченості учнів, корекційна спрямованість викладання предмету);

-         комунікативної культури (комунікативні та організаторські здібності педагога, здатність до співробітництва з учнями, готовність до співробітництва з колегами, батьками, педагогічний такт, педагогічна культура, створення комфортного мікроклімату).

У міжатестаційний період адміністрація здійснює методичний супровід педагогічних працівників, активізує роботу з педагогами, здійснює експертне оцінювання їхніх творчих знахідок, допомагає їм підготувати презентацію власних професійних успіхів, звіт про роботу над індивідуальною науково-методичною проблемою або питанням самоосвіти. Під час здійснення методичного супроводу належна увага приділяється консультуванню педагогів щодо проблем розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних технологій навчання і виховання, досягнень у педагогіці та психології, забезпечуються умови для реалізації творчого потенціалу й організаційних умінь педагогів, спрямовуються зусилля на розвиток у них таких професійних навичок, як самоаналіз та само діагностування, узагальнення та ефективне представлення досягнень власної професійної діяльності.