ПЛАН  РОБОТИ НІЖИНСЬКОЇ  ЗОШ І-ІІІступенів №13 -1

ПЛАН РОБОТИ НІЖИНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІступенів №13 -1

Частина 1

Серпень

         Розділ І.

Організація навчально – виховного процесу.

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

1.1.Робота з педагогічними кадрами.

 

 

 

 

1

Уточнення тарифікаційних навантажень вчителів

Дирекція

До 01.09

 

2

Участь вчителів школи у засіданнях  міських методичних об”єднань та вчительській конференції

Педколектив

Згідно плану

 

3

Систематизація навчально – методичної бази кабінетів школи

Зав. кабінетами

До 28.08

 

4.

Організація курсової перепідготовки вчителів на І сем.

Заступник директора ,

Яременко О.М.

До 31.08

 

 

1.2.Навчально – методична робота

 

 

 

1

Нарада директора з заступниками

директор

28.08

 

2

Індивідуальні консультації щодо оформлення календарних планів, планів ШМО та виховних планів

адміністрація

До 01.09

 

3

Ведення документації з обліку дітей та підлітків.

 

Відповідальний за облік дітей

До 25.08

 

4.

Нарада при заступнику директора з НВР

Заступник директора з навчально- виховної роботи

28.08

 

5.

Нарада при заступнику директора з ВР

Заступник директора з виховної роботи

28.08

 

 

1.3. Фінансово – економічна  та господарська діяльність

 

 

 

1

Огляд готовності кабінетів, майстерень до навчального року, оновлення «Паспорта кабінету»

Зав кабінетами.

20.08-28.08

 

2

Поновлення планів евакуації та маркування виходів при евакуації

Завідуючий господарством

До 31.08

 

Розділ ІІ.

Робота, спрямована на підвищення рівня навчально – виховного процесу.

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

 

1.2 Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів

кінець Iта II семестрів

 

Яременко О.М.

Грудень

Травень

 

 

2.2. Виховна та позакласна робота

 

 

 

 

 

Підготовка до свята Першого дзвоника«Все починається з першого дзвінка!»

Заступник з виховної роботи, педагог-організатор

серпень

 

 

Розділ ІІІ.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоровя учнів

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

3.1. Охорона здоров я  і життя дітей, вчителів та технічних працівників.

 

 

 

1

Перевірка  якості оформлення медичних книжок вчителів

Медична сестра

до 28.08

 

2

Створення здорових та безпечних умов навчання учнів та праці учителів

Завідуюч.господар.

Протягом серпня місяця

 

 

3.2 Техніка безпеки й охорона праці

 

 

 

1.

Ознайомити трудовий колектив із посадовими інструкціями

директор

школи

 до 30.08 (заочно, сайт школи )

 

2.

 Провести інструктаж з техніки безпеки серед педагогічного та технічного персоналу

директор школи

 до 01.09

 

3.

Провести інструктаж з охорони праці

директор

школи

 до 01.09

 

4.

Оформити акти дозволу на роботу в кабінетах підвищеної безпеки

Зав. Каб.

До 28.08

 

5.

Організація проведення вологого прибирання, провітрювання й дезінфекції приміщення

Завгосп

вересень

 

 

3.3. Оздоровлення учнів

 

 

 

1.

Звіт про оздоровлення школярів

ЗВР

до 31.08

 

 

Розділ   IV.

Управління навчальним закладом

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

 

 

4.1. Внутрішкільний контроль.

 

 

 

 

 

4.2. Педагогічна рада №1

(додаток №1)

дирекція

29.08

 

 

4.3. Накази по школі :

( згідно циклограми )

Дирекція школи

 

 

 

Розділ V.

Додаткові напрямки з урахуванням типу закладу, умов роботи співпраця з громадськими організаціями

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

1

Робота з батьками, громадськістю по підготовці свята першого дзвоника «Все починається з першого дзвінка!»

Заступник директора з виховної  роботи

25-31.08

 

2.

Організація співпраці з громадським об’єднанням щодо покращення умов  для здійснення навчальної , науково-дослідницької , виховної діяльності  школярів

Заступник директора з виховної  роботи

До 31.08

 

 

 

3.

Співпраця з радою школи  щодо покращення умов  для здійснення навчальної , науково-дослідницької , виховної діяльності  учнів, винайдення спонсорських коштів для відзначення кращих учнів навчального закладу.

Заступник директора з НВР

До 31.08

 

Розділ VI

Робота психологічної служби

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

1

Підготовка до виступів на  батьківських зборах 1-х класах: «Профілактика дезадаптації першокласників до навчання в школі»

соціальний педагог

практичний психолог

серпень

 

2

Підготовка до виступів на батьківських зборах 5-х класах: «Труднощі адаптаційного періоду п’ятикласників до навчання в середній школі »

соціальний педагог практичний психолог

серпень

 

 

3

 

Оновлення банку даних учнів пільгової категорії

 

соціальний педагог

 

до 10.09

 

4

 

Операція «Турбота» ( складання соціального паспорта учнів

 

ЗВР,соціальний педагог

 

до 07.09

 

 

Розділ VІІ.

Науково-методична робота

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

1

Оновити склад  методичної ради школи

Директор

До 31.08

 

2.

Організаційне засідання МР. Визначення проблемного питання методичної ради на 2019-2020 н. р.

Члени МР

30 .08

 

3.

Оновити структуру методичної роботи в закладі

Заст. з МР

До 30.08

 

4.

Оновити структуру роботи з обдарованими дітьми

Заст. з МР

До 31.08

 

 

Розділ VІІІ.

Забезпечення повної загальної середньої освіти

 

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

1

Уточнення списків дітей  шкільного віку,що проживають в мікрорайоні школи

Відповідальний за облік дітей

серпень

 

2

Своєчасно виявляти та брати на облік дітей з труднощами в навчанні

Кл. керівники, учителі -предметники

постійно