ПЛАН  РОБОТИ НІЖИНСЬКОЇ  ЗОШ І-ІІІступенів №13 -6

ПЛАН РОБОТИ НІЖИНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІступенів №13 -6

Частина 6

Січень

Розділ І. Організація навчально – виховного процесу.

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

1.1.Робота з педагогічними кадрами.

 

 

 

 

2.

 

Робота методичних об′єднань,

 згідно планів

 

Керівники МО

 

Згідно плану роботи

 

3.

Участь вчителів школи в конкурсі «Вчитель року-2019-2020»

Заступник директора з навчальної роботи,

керівники МО

Відповідно до графіку

 

4.

Інструктивно – методична нарада з питань  початку І І семестру.

Дирекція школи.

08.01

 

5

Перевірка роботи груп продовженого дня

Заступник директора з початкових класів

Протягом місяця

 

 

1.2.Зміцнення, раціональне використання навчально – матеріальної бази закладу

 

 

 

1

Контроль роботи теплового та електрогосподарства

Завгосп, відповід. за електрогосподарство

Упродовж місяця

 

2

1.3.Навчально – методична робота

 

 

 

1

Перевірка стану Всеобучу

Заступники директора з навчальної роботи, класні керівники

Протягом місяця

 

2

Складання графіка подвірного обходу мікрорайону під час зимових канікул.

 

Заступник директора з початкових класів, вчителі – класоводи

До 08.01

 

3

Спільна робота з органами виконавчої влади по  веденню документації з обліку дітей та підлітків.

 

Відповідальн. За ІСУО

постійно

 

4

Перевірка відвідування школи учнями 1-11 класів

Заступники директора, класні керівники

Протягом місяця

 

5

Оновлення  банку даних для створення соціального паспорта школи

Заступник з виховної роботи , соціальний педагог

 

До 21.01

 

6

Поповнення бази даних по ЗНО. Оформлення стенду «Увага! ЗНО – 2019»

Відповід. за реєстрацію учнів для участі в ЗНО

ІІІ декада

 

 

1.4. Фінансово – економічна  та господарська діяльність

 

 

 

1

Затвердження кошторису школи на 2019 р.

Директор школи

До 28.01

 

2

Ремонт шкільного майна

Завгосп

02.01-10.01

 

3

Підготовка документів на замовлення свідоцтв та атестатів

Класні керівники

До 25.01

 

4

Ремонт книг у бібліотеці

бібліотекар

02.01-1.01

 

 

Розділ ІІ. Робота, спрямована на підвищення рівня навчально – виховного процесу.

 

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

1.2 Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів

 

 

 

1.

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з географії

 

Заступник директора з навчальної роботи

ІІ-ІІІ декада

 

 

Розділ ІІІ. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров′я учнів

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

3.1. Охорона здоров я  і життя дітей, вчителів та технічних працівників.

 

 

 

1

Проведення бесід по профілактиці застудних захворювань.

Медична сестра,

Класні керівники

січень

 

2

Перевірка якості оформлення паспортів здоров’я

Медична сестра

До 25.01

 

 

3.2 Техніка безпеки й охорона праці

 

 

 

1.

Проведення бесід з дотримання техніки безпеки взимку «Безпека вдома та на вулиці» (повторення правил безпеки)

Класні керівники

січень

 

 

3.3. Оздоровлення учнів

 

 

 

1

Проведення ранкової фізхвилинки по класах

Вчителі фізичного виховання

постійно

 

2.

Перевірка стану температурного режиму в школі

Завгосп

постійно

 

 

 

Розділ   IV. Управління навчальним закладом

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

4.1. Внутрішкільний контроль.

 

 

 

1

Відвідування уроків української мови та літератури

Адміністрація

 

Протягом місяця

 

 

2

Вивчення стану роботи з учнями, які навчаються індивідуально.

Адміністрація

Протягом

місяця

 

3

Корекція  графіка проведення предметних декад, гурткової роботи.

Заступники директора

ІІ декада

 

4

Проведення загального оглядового контролю з метою перевірки організованого початку ІІ семестру:

- календарні плани;

- плани виховної роботи;

 

Заступники з НВР

До 12.01

 

 

4.2. Засідання педагогічної ради №5(додаток №1)

 

Дирекція школи

28.01

 

 

4.3. Накази по школі

(згідно циклограми)

 

 

 

 

5. Зміцнення навчально – матеріальної бази та організаційно – господарська робота.

 

 

 

1

Робота над матеріально – технічним поповненням шкільних кабінетів

Завідуючі кабінетами

постійно

 

 

Розділ VI. Робота психологічної служби

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

1

Корекційна робота з категорією дітей з особливими потребами.

практичний психолог

січень

Згідно індивідуального плану роботи

 

 

 

 

2

Профілактична робота з батьками,

щодо запобігання різних форм насилля в сім’ї.

(презентації, диспути, консиліуми).

соціальний педагог

психологічна служба

 

січень

Згідно індивідуального плану роботи

 

30.01

 

 

 

 

 

 

 

3

Корекційні та профілактичні  заняття з учнями

психологічна служба

січень

згідно індив.плану роботи

 

 

 

Розділ VІІ. Науково-методична робота

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

 

1

Вивчення роботи вчителів , які атестуються

Дирекція

січень

 

2.

Подавати матеріали про напрацювання вчителів школи до вчительських сайтів

Керівники МО

постійно

 

3.

Працювати над поповненням віртуальної методичної скарбниці педагогічної майстерності вчителів.

 

Заступник з НМР, керівники МО

Постійно

 

7.

методична рада

Засідання №3

Голова МР

 

16.01

 

 

8.

Завершити діагностичні дослідження, спрямовані на пошук обдарованих учнів у відповідності до різних типів обдарованості

 Психолог

 

Січень

 

 

9.

Робота над створенням відеотеки кращих уроків з використанням інноваційних технологій

Керівники МО

Жовтень-квітень

 

 

Розділ VІІІ. Забезпечення повної загальної середньої освіти

Назва заходу

Виконавець

Термін

виконання

Відмітка про виконання

1

Інформація в управління освіти про учнів ( дітей з мікрорайону), що не охоплені навчанням

Відповідальний за облік дітей мікрорайону, класні кер., секретар

До 05.01

 

2

Інформація в управління освіти про учнів в паперовому вигляді, з печаткою про рух учнів ( в разі переходу до іншого навчального закладу додавати підтверджуючу довідку )

Відповідальний за облік дітей мікрорайону, класні керівники, секретар

До 05.01

 

3.

Спільно їз службою у справах дітей, кримінальною міліцією у справах дітей здійснювати рейди з метою обстеження шкільних мікрорайонів для виявлення дітей неохоплених навчанням

Відповідальний за облік дітей мікрорайону, класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог

Протягом місяця