Прозорість і відкритість

Матеріально-технічне забезпечення закладу

 

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усьо-

  го

 

Назва показника

ряд-

ка

 

Усього

А

Б

1

А

Б

     1

Загальна площа всіх приміщень (кв. м)

01

3483

Чи є в закладі (1 - так, 0 - ні) 

 Фізкультурна зала 

 

31

1

    з них здано в оренду (кв. м)

02

-

Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м)

 

 

 

03

-

 Басейн

32

0

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат 

  (уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)

 

04

               21

 Навчально-дослідна ділянка (арів)

33

0

 Підсобне господарство

34

3231

0

Їх площа (кв. м)

05

1108

 Опалення (1 – центральне або власна котельня,

 

1

            Кількість навчальних кабінетів

 

 

    2 – пічне)

35

 

    Математики

06

1

 Водогін

36

1

    Фізики

07

1

     у тому числі з гарячою водою

37

1

    Хімії

08

1

 Каналізація

38

 

    Географії

09

   -

 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

39

1

    Біології

10

1

   число посадкових місць у їдальні або буфеті  

40

60

 

 

    Української мови і літератури

11

1

      у тому числі у пристосованих приміщеннях

41

0

    Інших мов і літератур національних меншин

12

1

 Кількість поверхів в основній будівлі закладу

42

2

    Іноземної мови

13

1

До якого поверху є безперешкодний доступ

 

1

    Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

14

-

 дітей-інвалідів

43

 

    Основ інформатики й обчислювальної  техніки

15

1

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні

 

3

 

у

встановлено комп’ютерних класів

16

1

та пришкільний інтернат), де навчаються учні

44

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнано робочих місць з комп’ютером

17

11

з них:

 

-

них:

у тому числі на яких використовується

 

11

   потребують капітального ремонту

45

 

 

операційна система з відкритим кодом

18

 

   перебувають в аварійному стані

46

-

Кількість комп’ютерів у закладі, усього

19

11

Чисельність учнів, які проживають на відстані    

 

-

 

підключено до Iнтернету

20

11

 більше 3 км від закладу і потребують підвезення

47

 

з

не працюють

21

-

                         у тому числі:

 

-

них:

термін придбання становить понад 5 років

22

6

   учнів, для яких організовано підвезення

48

 

 

використовуються в управлінсько-господарській

 

0

       з них за програмою “Шкільний автобус”

49

-

 

діяльності

23

 

 учнів, які проживають у пришкільному інтернаті

50

-

 

   у тому числі для ведення бібліотечного фонду

24

0

 

 

 

Крім

портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків

25

0

 

того,

планшетів

26

0

 

кіль-

підключених до Iнтернету  (з рядків 25 і 26)

27

0

 

кість

інтерактивних комплексів

28

0

 

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,   

 

5

 

які використовуються у навчальному процесі

29

 

 

Кількість майстерень

30

1