Із досвіду роботи

Леся Українка "Лісова пісня"

Тема. Леся Українка „Лісова пісня”. Особливості конфлікту між

Високим покликанням людини та її буденним життям.

Філософський мотив сенсу людського буття

Мета: учити школярів бачити і розуміти проблеми, порушені в

художньому творі; удосконалювати навички осмислення і

аналізу літературних образів; розвивати асоціативне та образне

мислення; працювати над розвитком зв”язного мовлення;

виховувати високі моральні якості, почуття відповідальності за

вчинки, за свій життєвий вибір; формувати гуманістичні ідеали.

Тип уроку: літературно-філософське дослідження.

Обладнання: портрет Лесі Українки художника Уча Джапарідже,

ілюстрації до драми-феєрії „Лісова пісня” художника

В. І Касянович.

Епіграф: Тільки великий талант може у фантастичній казці висловити

стільки загальнолюдського і реального, що, читаючи її, думаєш:

це не казка, а висока трагедія.

План уроку:

І. Актуалізація опорних знань.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Проблемний аналіз твору:

1. Як розкривається філософський конфлікт твору?

2. Чи можна пробачити зраду?

3. У чому ж сенс людського життя? Як досягти щастя?

ІУ. Узагальнення та систематизація знань.

У. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання.

Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань.

1. Слово вчителя.

Учні, сьогодні у нас заключний урок вивчення драми-феєрії геніальної української поетеси Лесі Українки. На попередніх уроках ми аналізували «Лісову пісню», звертаючи увагу на такі моменти, як жанрова особливість твору, композиція, конфлікт, система образів, художні засоби. На цьому уроці ми спробуємо, синтезуючи опрацьоване раніше, сягнути філософських глибин твору. Хотілось би націлити вас на те, що вдома вам писати творчу роботу за «Лісовою піснею». Будьте уважні, матеріал сьогоднішнього уроку допоможе вам у цьому.

 

2. Щоб згадати теоретичний літературознавчий матеріал щодо «Лісової пісні» та деякі композиційні моменти твору, перевіримо виконання вами домашнього завдання. (Підібрати запитання, які б ви могли поставити одноклассникам щодо опрацьованого матеріалу за «Лісовою піснею» Лесі Українки).

Учні ставлять запитання і дають відповіді.

Запитання: Який твір називається драматичною поемою?

Відповідь: Драматична поема - невелика за розміром віршована п»єса, у якій зливаються драматичнеі ліричне розкриття теми, уся увага зосереджена на розкритті ідейного конфлікту.

Запитання: Який твір називається феєрією?

Відповідь: Феєрія - драматичний твір чи вистава, побудовані на фантастично-казковому сюжеті, де діють міфічні або фантастичні істоти та відбуваються незвичайні події.

Запитання: Яка сюжетна особливість «Лісової пісні»?

Відповідь: Сюжетна особливість у тому, що твір поєднує два світи:

- людський світ (реалістичний);

- світ лісових істот (фантастичний, змальований романтичними барвами).

Запитання: Який сюжет твору?

Відповідь: Сюжет - це історія кохання лісової істоти Мавки і сільського хлопця Лукаша, яка вирішується у трагедійному плані.

Запитання: У чому композиційна своєрідність твору?

Відповідь: Композиційна особливість:

Пролог - напровесні.

І дія - весна. І Лукаш у ранній юності. Він романтик, живее за законами душі, мислить ірраціонально.

ІІ дія - влітку. Змінюються ціннісні орієнтири Лукаша (з романтика на прагматика). Він робить вибір: приймає умовності того світу, в якому живее, і тому одружується з Килиною.

ІІІ дія - восени, що плавно переходить у зиму. Час прозрінь для кожного з героїв. До Лукаша приходить мудрість через страждання, Але він втрачає мету життя.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя: Переходимо до наступного етапу нашого уроку, в основі якого постане філософське дослідження проблемного питання: „Що постало на заваді щастя Мавки і Лукаша?”, розглядаючи яке, вийдемо на широкий загальнолюдський філософський простір і спробуємо підійти до розуміння сенсу життя, сутності людського щастя. Допоможе нам у цьому література, бо саме вона - невичерпний „підручник” життя. Отже, запишемо тему уроку. ( Учні переписують з дошки тему уроку та епіграф).

ІІІ. Проблемний аналіз твору.

1. Слово вчителя. Перш за все я б хотіла звернути вашу увагу на те, що не тільки туга за рідним волинським краєм спричинила написання Лесею Українкою «Лісової пісні», була й інша причина - глибоке і болісне сприйняття поетесою духовної кризи тогочасного суспільства. Це і наддало твору естетико-філософського звучання, що не дозволяє дивитися на твір просто як на цікаву романтичну казку. Сама Леся Українка, коли театр Садовського готував п»єсу до постановки на сцені, у листі до матері писала, що хвилюється не за «провал» драми, а за перетворення високої мрії в бутафорію.

(Підтвердження цим словам учні знаходять в епіграфі уроку, акцентують свою увагу на словах «загальнолюдського і реального»).

Дослідити це загальнолюдське, філософське підгрунтя твору і є завданням нашого уроку.

На дошці записані запитання, поступово розглядаючи які, ми спробуємо підійти до певних висновків ( див. план уроку, п. 3).

2. Евристична бесіда.

Згадаємо, на попередньому уроці ми говорили, що конфлікт твору.. (учні продовжують: внутрішній, і сутність його у протиборстві високих поривів людської душі з болотом буденного існування).

Працюємо за запитаннями:

- Коли помічається у творі цей конфлікт?

- Як він рухає сюжет? ( Що трапилося у взаєминах Лукаша і Мавки?, Що заважає утвердитися цьому почуттю?, У результаті Лукаш стає на шлях зради, а це …? (падіння), Що чекає його за зраду?, Що дало Лукашеві страждання?, Чим закінчуються страждання?)

(Під час розгляду цих запитань, учні будують логічний ланцюжок:

кохання – буденність – падіння – страждання – мудрість – воскресіння. Це і є схема розвитку конфлікту).

Учитель підводить дітей до розуміння того, що хоча Лукаш і гине, але краплини мудрості, придбані у життєвій боротьбі, залишаються людям.

(Розгядаємо питання ІІІ, п. 2 (див. план уроку).

Слово вчителя, Діти, ви хочете бути щасливими? (Учні висловлюють свої думки).

Напевне, не помилюсь, якщо скажу, що немає людини, яка б не хотіла бути щасливою. Це так природньо! Але в той же час, якщо спитати: „Чи ви щасливі?”, то почуємо мало позитивних відповідей. Виходить – парадокс. При загальному бажанні щастя – його так мізерно мало. Більше розлито горя і туги.

Не судилося щастя і головним героям драми Лесі Українки „Лісова пісня”. Спробуємо розібратися чому.

( У результаті роботи над цією проблемою приходимо до висновку, що в основі нещастя – зрада. Учитель на дошці прикріплює демонстраційну

таблицю з написом „Перша й найнеобхідніша умова людського життя – це воля”, бо зрадив Лукаш через духовну неволю).

 

– А чи можна пробачити зраду?

 

- А чи пробачає зраду Мавка?

 

- У чому суть умовностей світу?

(Виходимо на таблицю: „турбота про хліб насущний – життєва необхідність, яка не повинна затьмарювати духовні скарби людей”).

 

- Хто з героїв твору гідно переніс усі випробування долі? Чому? (Виходимо на таблицю: „ цінність людського життя вимірюється передусім тим, наскільки воно збагачує і полегшує життя інших людей.)

 

- Як ви думаєте, за якої умови людина може врахувати позначені на таблицях тези і втілити їх у життя?

(Учням можна підказати , що відповідь вони можуть знайти у словах Мавки. Після роздумів діти знаходять слова про високість людського духу: „своїм життям до себе дорівнятись”. Виходимо на четверту таблицю: „Щасливою може бути лише та людина, яка живе за законами совісті”. Таблиця прикріплюється на дошці.)

 

ІV. Узагальнення та систематизація знань.

Отже, на сьогоднішньому уроці, розглядаючи протиборство духовно- піднесеного і матеріально-приземленого, ми прийшли до висновків ( учні зачитують тези з таблиць, прикріплених на дошці.)

 

V. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання.

Написати твір-роздум на тему: „Які скарби знайде сучасна молодь у драмі-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”?