Із досвіду роботи

Екологічний проект як засіб екологічного виховання

«Природа - наш спільний дім. Галерея кімнатних рослин»

 В умовах реформування освіти значна роль приділяється вихованню особистості, здатної самореалізуватись, самовизначитись, самоусвідомитись у реаліях сучасного життя. З огляду на це визначальна складова моєї роботи- це пошук і впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання відповідно до сучасних потреб особистості і суспільства.

Уміння і бажання навчатися - це той фундамент, який маю закласти я, як вчитель. Тому весь час шукаю відповідь на «вічне» запитання: як побудувати навчальну роботу, щоб вона викликала емоційне піднесення у школярів, неодмінно позитивно впливала на їхні почуття і мислення, збагачувала їх досвідом самостійних пошуків та роздумів. Учні мають усвідомлювати, що в майбутньому вони самі братимуть безпосередньо участь у вдосконаленні науки і виробництва, діятимуть самостійно, а не за підказкою.

Вважаю, що дітей обов′язково потрібно навчити відповідати і ставити запитання один одному. Використовую ситуації, що носять мотиваційний характер відносно необхідності володіння інформаційними компетенціями й інформаційною культурою.

На мою думку, одним із кращих засобів формування та розвитку життєвих компетенцій учнів є проектна методика, яка сприяє розвитку ініціативи, самостійності організаторських здібностей, стимулює процес саморозвитку.

Проектна діяльність - одна з найперспективніших складових освітнього процесу, оскільки створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції. Під час використання проектної технології формуються компетенції, яких потребує життя.

Використання методу дає змогу реалізувати особистісно діяльнісний і особистісно орієнтований підходи в освіті учнів. Результативність - формування соціально-особистісної, практичної компетенцій, самоосвіти і саморозвитку. Самостійне здобування знань, їх систематизація, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту.

Роботу над проектом «Природа - наш спільний дім. Галерея кімнатних рослин» розпочала вже з першого класу. Це  проект, до якого залучені учні, вчитель та батьки.

Мета проекту: формування в учнів нової екологічної культури; розвиток креативного мислення; дослідити, яке значення мають квіти в житті людини, їх вплив на здоров′я; розвивати допитливість, ініціативність, наполегливість, вміння працювати з додатковою літературою, навички самоосвітньої діяльності, життєві компетенції; виховувати толерантність, естетичні смаки, відчуття прекрасного, любов до природи, до рідного краю, до школи; вчити працювати в групі і співпрацювати в колективі.

  Ще задовго, коли розпочалася робота над проектом, зустрівшись з своїми майбутніми першокласниками на підготовчих заняттях, я провела екскурсію шкільним коридором, який потопав в зелені кімнатних рослин, показала клас, в якому цвіли квіти. Діти були вражені красою і різномаїттям квітів. Їм хотілося їх потрогати, понюхати, відчути тепло і затишок цього куточка краси.

Коли закінчилися заняття, я спитала учнів, що їм найбільше сподобалося в школі?

В один голос вони відповіли: «Квіти, тому, що їх тут дуже багато. І це так гарно»

На мою думку найкращим і найдоступнішим засобом для пізнання барв та кольорів нашого життя є квіти. Квіти - чи не найпрекрасніше диво рослинного світу на всій планеті. Вони викликають захоплення досконалістю  форм, різнобарв′ям, духмяністю. Яскраві голівки квітів збуджують інтерес дітей, викликають бажання помилуватися ними, торкнутися їх ручками. Підтримуючи зацікавлення цими рослинами,  я намагаюся розвивати у дітей естетичний смак, виховувати любов до природи.

Щодня, відволікаючись від життєвої суєти та проблем, ми маємо надзвичайну можливість зануритися в казкову планету - планету квітів. Живі квіти, що приносять нам стільки позитивних емоцій і настрою, є невід′ємною частиною кожної людини. Мені завжди хотілося мати поруч із собою красиві квіти, що прикрашають будинок, приміщення. Свою любов до квітів передаю моїм учням. Я  намагаюся розширити кругозір  дітей про рослинний світ, допомогти усвідомити себе, як частинку живого світу природи.