Діяльність школи

Діяльність школи

Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2017-2018 навчальний рік.

Головне завдання колективу школи в 2017-2018 навчальному році:

 • Забезпечити безперервний навчально – виховний процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах 

Навчальна робота

 • Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на міському рівні
 • Здійснювати підтримку і педагогічний  супровід  дітей з особливими здібностями.
 • Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень.

Виховна та соціальна робота

 • Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП .
 • Виховувати дітей у дусі любові до Батьківщини, школи.
 • Продовжувати профілактичну роботу з правового виховання.

Методична робота.

 • Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики, формування в молодих учителів посадових умінь і навичок.
 • Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь
 • Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня

Господарча діяльність.

 • Скласти загально шкільний план оновлення матеріальної бази та ремонту учбових кабінетів.
 • Вжити всіх необхідних заходів із забезпечення економного споживання енергоресурсів.
 • Забезпечити поповнення матеріальної бази для продовження комп'ютеризації усіх діяльності школи.

Адміністративна діяльність

 • Забезпечити адекватну оцінку особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.