Виховна робота

Діагностична картка класного керівника

Діагностична картка класного керівника

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Стаж роботи як класного керівника ___________________

 

Змістові аспекти діяльності класного керівника

Володію

Потребую допомоги

 

І. Вивчення соціально-педагогічних умов діяльності класного колективу

1

Вивчення культури поведінки учнів

 

 

 

2

Вивчення запитів, нахилів, інтересів учнів

 

 

 

3

Педагогічний аналіз контингенту учнів, які потребують особливої уваги

 

 

 

4

Вивчення рівня вихованості учнів

 

 

 

5

Педагогічна діагностика

 

 

 

 

ІІ. Планування та розробка основних напрямів роботи

1

Планування роботи класного керівника

 

 

 

2

Планування виховних заходів

 

 

 

3

Організація учнівського самоврядування

 

 

 

 

ІІІ. Організація роботи з класним колективом

1

Організація роботи із запровадження національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови

 

 

 

2

Розвиток творчих інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами

 

 

 

3

Організація морально-правового виховання

 

 

 

4

Надання допомоги в організації роботи органам учнівського самоврядування

 

 

 

5

Проведення заходів

 

 

 

 

ІV. Робота з батьками

1

Організація та проведення батьківських зборів

 

 

 

2

Організація педагогічного навчання батьків

 

 

 

3

Залучення батьків до організації виховної роботи в класі

 

 

 

4

Організація роботи батьківського комітету

 

 

 

5

Планування роботи з батьками учнів