Із досвіду роботи

Чарівна регата

Географічні дослідження України

Правила гри: учні класу діляться на команди. На полі (10 х 10см) «заховане» слово, яке необхідно відгадати учням. Для цього вони називають координати, наприклад: Б – 5. Якщо вони вгадують клітинку з буквою, то їм зараховується 1 бал. Крім слова на полі знаходяться ще 3 зелені квадрати (☺), потрапивши на які, учні отримують приз: вони можуть відкрити будь-яку букву „захованого“ слова, а також 3 червоні квадрати - „міни“ (۞) , потрапивши на них, учні втрачають 1 бал. Кожен хід супроводжується запитанням, за правильну відповідь дається 1 бал. Якщо команда не може відповісти, то відповідають супротивники. Якщо одна з команд зможе назвати слово завчасно, то вона отримує 2 бали. Але гра триває до останньої відгаданої букви.

На ігровому полі зашифрована назва географічного центру України.

                            

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

А   Б    В   Г   Ґ    Д   Е    Є   Ж   З   

 

۞

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

б

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

в

 

 

 

е

 

л

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۞

 

в

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

۞

 

 

 

 

 

 

 

 

а

                             

 1. Складові частини природи, які впливають на життя та діяльність людей.
 2. Складові частини природи, які люди використовують у господарській діяльності.
 3. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: … .
 4. Назви яких областей не збігаються з назвами їх обласних центрів?
 5. Площа України.
 6. Крайні точки України.
 7. Географічні центри України.
 8. Поясний час – це… .
 9. Скільки годинних поясів на Землі?
 10. На скільки градусів обертається Земля за 1 годину?
 11. За скільки хвилин обертається Земля на 1°?
 12. Що таке місцевий час?
 13.  Котра година у Ніжині, якщо у Лондоні 12 годин?
 14. Назвіть джерела географічних знань.
 15. Географічна карта – це… .
 16. Картографічна проекція – це… .
 17. Які є види проекцій?
 18. Які є види карт за масштабом?
 19. Які є види карт за змістом?
 20. Які є види карт за призначенням?
 21. Які є види умовних знаків?
 22. Наведіть приклади лінійних умовних знаків.
 23. Наведіть приклади позамасштабних умовних знаків.
 24. Назвіть способи зображення географічних об’єктів.
 25. Топографічна карта – це… .
 26. Хто з учених стародавнього світу першим описав територію України?
 27. Де і коли вперше згадується назва «Україна»?
 28. Назвіть учених, які досліджували територію України.
 29.  Хто написав слова Гімну України?
 30.  Хто вивчав ґрунти на території нашої країни?
 31. Хто створив першу карту території України?