Із досвіду роботи

Атомне ядро (контрольна робота)

Контрольна робота з теми: "Атомне ядро".

Картка 1.

 • Середня поглинута доза випромінювання працівником дорівнює 8 мкГр на годину. Скільки днів по 5 год щодня може перебувати в цій зоні працівник, якщо допустима доза становить 42 мГр на рік?
 • За допомогою яких пристроїв на АЕС контролюють поглинуту дозу радіації ?

а) дозиметр,
б) теплоносій,
в) графітові стрижні,
г) іонізаційна камера.

 • Ядро ізотопу утворилося з іншого ядра після двох послідовних - і двох - розпадів. Що це за ядро?

 

 Картка 2

 • Людина може працювати в зоні забруднення 120 год. Яка потужність дози випромінювання, якщо гранична доза дорівнює 0,45 Гр?
 • Визначити склад ядер:

Гелію - Не, Срібла - Ag, Радію - Ra.

 • Ядро ізотопу утворилося з іншого ядра після одного - і двох - розпадів. Що це за ядро?

 

Картка 3

 • . Період піврозпаду йоду-131 дорівнює 8 діб. Скільки відсотків від початкової кількості атомів залишиться через 24 доби?
 • . У ядрі Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Якою є кількість електронів у цьому атомі?

А) 18,Б) 22,В)40.

 • На що перетворюється ізотоп Торію, ядра якого зазнають три послідовні - розпади?

 

Картка 4.

 • Середня поглинута доза випромінювання працівником дорівнює 6 мкГр на годину. Чи є небезпечною робота працівника протягом 230 днів на рік по 5 год на день, якщо гранично допустима доза становить 42 мГр на рік?
 • Яка фізична величина характеризує інтенсивність випромінювання радіоактивного препарату ?
 • На що перетворюється ізотоп Торію, ядра якого зазнають три послідовні - розпади?

 

Картка 5.

 • Потужність дози випромінювання в зоні забруднення 0,16 мГр/год. Скільки часу може перебувати людина в цій зоні, якщо гранична доза 0,2 Гр?
 • Скільки електронів у атомі Калію та скільки в його ядрі протонів і нейтронів ?
 • Яка речовина утвориться при бета-розпаді 90Th232?

 

Картка 6.

 • Період піврозпаду селену-75 дорівнює 120 діб. Скільки відсотків атомів розпадеться за 840 діб?
 • Яка фізична величина характеризує інтенсивність випромінювання радіоактивного препарату ?
 • Яка речовина утвориться при 2-х a-розпадів 90Th232?

 

Картка 7.

 • Потужність дози випромінювання в зоні забруднення становить 0,2 мГр/год. Працівник може перебувати в цій зоні 875 год. Якою є гранична доза для працівника?
 • Яка фізична величина характеризує час, за який розпадається половина ядер атомів даного елемента ?
 • Яка речовина утвориться при двох a-розпадах, а потім одному b-розпаді у Полонію (Ро) ?

 

Картка 8.

 • Середня поглинута доза випромінювання працівником дорівнює 5 мкГр на годину. Скільки днів по 8 год щодня може перебувати в цій зоні працівник, якщо допустима доза становить 10 мГр на рік?
 • За допомогою яких пристроїв на АЕС регулюють швидкість протікання реакції в ядерному реакторі ?
 • Яка речовина утвориться при двох a-розпадах, а потім одному b-розпаді у Полонію (Ро) ?

 

Картка 9.

 • Період піврозпаду ізотопу дорівнює 10 хв. Яка кількість атомів залишиться через 40 хв, якщо початкова кількість атомів 1,6·106?
 • Яка фізична величина характеризує інтенсивність випромінювання радіоактивного препарату ?
 • Яка речовина утвориться при a-розпаді 90Th232

 

Картка 10.

 • Потужність дози випромінювання в зоні забруднення становить 0,32 мГр/год. Скільки часу може перебувати людина в цій зоні, якщо гранична доза 0,4 Гр
 • Визначити склад ядер:

Літію - Li, Азоту - N, Вісмуту - Ві.

 • Яка речовина утвориться при a-розпаді 83Ві209?

 

Картка 11.

 • Середня поглинута доза випромінювання працівником дорівнює 7 мкГр на годину. Чи є небезпечною робота працівника протягом 200 днів на рік по 6 год на день, якщо допустима доза становить 50 мГр на рік?
 • Які екологічні проблеми виникають у зв’язку з розвитком ядерної енергетики?
 • Ядро ізотопу утворилося з іншого ядра після двох послідовних - і двох - розпадів. Що це за ядро?

 

Картка 12.

 • Період піврозпаду ізотопу дорівнює 6 хв. Скільки атомів цього ізотопу залишиться через 30 хв, якщо початкова кількість атомів 6,4·106?
 • Пояснити іонізуючу дію радіоактивного випромінювання та його вплив на живі організми.
 • На що перетворюється ізотоп Торію, ядра якого зазнають три послідовні - розпади?

 

Картка 13

 • Період піврозпаду ізотопу дорівнює 6 хв. Скільки атомів цього ізотопу залишиться через 30 хв, якщо початкова кількість атомів 6,4·106?
 • Скільки електронів у атомі Магнію та скільки в його ядрі протонів і нейтронів ?

а) 12 електронів, 12 протонів, 12 нейтронів;
б) 12 електронів, 12 протонів, 13 нейтронів;
в) 12 електронів, 13 протонів, 12 нейтронів.

 • Яка речовина утвориться при одному a-розпаді, а потім двох b-розпадах у Полонію (Ро) ?

 

Картка 14.

 • Середня поглинута доза випромінювання працівником дорівнює 8 мкГр на годину. Скільки днів по 5 год щодня може перебувати в цій зоні працівник, якщо допустима доза становить 42 мГр на рік?
 • За допомогою яких пристроїв на АЕС контролюють поглинуту дозу радіації ?

а) дозиметр,
б) теплоносій,
в) графітові стрижні,
г) іонізаційна камера.

 • Ядро ізотопу утворилося з іншого ядра після двох послідовних - і двох - розпадів. Що це за ядро?

 

Картка 15

 • Людина може працювати в зоні забруднення 120 год. Яка потужність дози випромінювання, якщо гранична доза дорівнює 0,45 Гр?
 • Визначити склад ядер:

Гелію - Не, Срібла - Ag, Радію - Ra.

 • Ядро ізотопу утворилося з іншого ядра після одного - і двох - розпадів. Що це за ядро?

 

Картка 16

 • Період піврозпаду йоду-131 дорівнює 8 діб. Скільки відсотків від початкової кількості атомів залишиться через 24 доби?
 • У ядрі Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Якою є кількість електронів у цьому атомі?

А) 18,Б) 22,В)40.

 • На що перетворюється ізотоп Торію, ядра якого зазнають три послідовні - розпади?

 

Картка 17.

 • Середня поглинута доза випромінювання працівником дорівнює 6 мкГр на годину. Чи є небезпечною робота працівника протягом 230 днів на рік по 5 год на день, якщо гранично допустима доза становить 42 мГр на рік?
 • Яка фізична величина характеризує інтенсивність випромінювання радіоактивного препарату ?
 • На що перетворюється ізотоп Торію, ядра якого зазнають три послідовні - розпади?

 

Картка 18.

 • Потужність дози випромінювання в зоні забруднення 0,16 мГр/год. Скільки часу може перебувати людина в цій зоні, якщо гранична доза 0,2 Гр?
 • Скільки електронів у атомі Калію та скільки в його ядрі протонів і нейтронів ?
 • Яка речовина утвориться при бета-розпаді 90Th232?

 

Картка 19.

 • Період піврозпаду селену-75 дорівнює 120 діб. Скільки відсотків атомів розпадеться за 840 діб?
 • Яка фізична величина характеризує інтенсивність випромінювання радіоактивного препарату ?
 • Яка речовина утвориться при 2-х a-розпадів 90Th232?

 

Картка 20.

 • Потужність дози випромінювання в зоні забруднення становить 0,2 мГр/год. Працівник може перебувати в цій зоні 875 год. Якою є гранична доза для працівника?
 • Яка фізична величина характеризує час, за який розпадається половина ядер атомів даного елемента ?
 • Яка речовина утвориться при двох a-розпадах, а потім одному b-розпаді у Полонію (Ро) ?

 

Картка 21.

 • Середня поглинута доза випромінювання працівником дорівнює 5 мкГр на годину. Скільки днів по 8 год щодня може перебувати в цій зоні працівник, якщо допустима доза становить 10 мГр на рік?
 • За допомогою яких пристроїв на АЕС регулюють швидкість протікання реакції в ядерному реакторі ?
 • Яка речовина утвориться при двох a-розпадах, а потім одному b-розпаді у Полонію (Ро) ?

 

Картка 22.

 • Період піврозпаду ізотопу дорівнює 10 хв. Яка кількість атомів залишиться через 40 хв, якщо початкова кількість атомів 1,6·106?
 • Яка фізична величина характеризує інтенсивність випромінювання радіоактивного препарату ?
 • Яка речовина утвориться при a-розпаді 90Th232

 

Картка 23.

 • Потужність дози випромінювання в зоні забруднення становить 0,32 мГр/год. Скільки часу може перебувати людина в цій зоні, якщо гранична доза 0,4 Гр
 • Визначити склад ядер:

Літію - Li, Азоту - N, Вісмуту - Ві.

 • Яка речовина утвориться при a-розпаді 83Ві209?

 

Картка 24.

 • Середня поглинута доза випромінювання працівником дорівнює 7 мкГр на годину. Чи є небезпечною робота працівника протягом 200 днів на рік по 6 год на день, якщо допустима доза становить 50 мГр на рік?
 • Які екологічні проблеми виникають у зв’язку з розвитком ядерної енергетики?
 • Ядро ізотопу утворилося з іншого ядра після двох послідовних - і двох - розпадів. Що це за ядро?

 

Картка 25.

 • Період піврозпаду ізотопу дорівнює 6 хв. Скільки атомів цього ізотопу залишиться через 30 хв, якщо початкова кількість атомів 6,4·106?
 • Пояснити іонізуючу дію радіоактивного випромінювання та його вплив на живі організми.
 • На що перетворюється ізотоп Торію, ядра якого зазнають три послідовні - розпади?

 

Картка 26

 • Період піврозпаду ізотопу дорівнює 6 хв. Скільки атомів цього ізотопу залишиться через 30 хв, якщо початкова кількість атомів 6,4·106?
 • Скільки електронів у атомі Магнію та скільки в його ядрі протонів і нейтронів ?

а) 12 електронів, 12 протонів, 12 нейтронів;
б) 12 електронів, 12 протонів, 13 нейтронів;
в) 12 електронів, 13 протонів, 12 нейтронів.

 • Яка речовина утвориться при одному a-розпаді, а потім двох b-розпадах у Полонію (Ро) ?