Із досвіду роботи

Англійська мова (Тварини)

3 клас

Тема: Тварини.

Мета: формувати лексичні навички, розвивати навички говоріння, читання, аудіювання, письма.

Практичне завдання: вивчити нові слова і повторити слова по темі «Тварини», повторити пісню про тварин, записати слова у словники, повторити множину іменника, складати короткі діалоги про тварин.

Розвивальне завдання: розвивати пам’ять і увагу учнів

Освітнє завдання: розширювати кругозір учнів

Виховне завдання: виховувати любов до тварин та турбуватися про тварин

Наочність: картки з малюнками, аудіо касета, картки зі словами, підручник

 

План

  • 1.Організаційний момент.

Good morning! Glad to see you! How are you? Who is on duty today? Who is absent? What is the weather like today?

2. Введення учнів в роботу.

LetssingasongAtthezoo” (fromGet-Set-Go- I )

3. Фонетично-лексична зарядка.

Look at the cards with sounds.Repeat after me.Say a word beginning with this sound.

4. Повторення лексики по темі.

Our topic today is “Animals”.What animals do you know?

5.Введення нової лексики.(Unit 7,Get-Set-Go-3)p.26

Look at the pictures and repeat after me.What’s this?Is it a lion?

6.Читання нових слів.

Listen and repeat.(cassette).Let’s read the new words.

7.Фізкультхвилинка.

We are at the zoo.You are parrots…(pupils move like animals)

8.Запис нових слів до словників.

Write down the new words into your vocabularies.

  • Гра для запам’ятовування слів.
  • (Disappearing cards) .Lets check your memory! – Well done!

10.Повторення множини іменників.

Ми вивчили слова в однині, але часто ми називаємо тварин, коли їх дві-кілька-багато.Lets make the plural form. A monkey - monkeys.

11. Складання діалогів.

I like goats .And you?-Ilike camels .Make such dialogues in pairs.

12. Домашнє завдання, оцінювання.

Your homework is to learn the new words ,do ex. 3 p.34 in your Workbooks .Your marks are… Good-bye!

 

3 клас

Тема: Тварини

Мета: формувати лексичні, фонетичні, орфографічні навички, розвивати навички читання, говоріння, аудіювання

Практичне завдання: повторити слова, вивчені на минулому уроці, прослухати текст, прочитати текст, складити діалоги, відгадати загадки про тварин.

Розвивальне завдання: розвивати пам’ять, увагу учнів, їхню логіку, розвивати вміння здогадуватися про значення слова без перекладу.

Освітнє завдання: розширювати знання учнів про тварин

Виховне завдання: виховувати інтерес та любов до тварин

Наочність: малюнки, картки з малюнками, аудіокасета, картки зі словами, м’ячик.

 

План

1.Організаційний момент.

Good morning! Glad to see you! How are you? Who is on duty today? Who is absent? What is the weather like today?

2.Введення учнів в роботу (Warm-up ).

Guess the animal I have in my bag.

  • 3.Фонетично-лексична зарядка.

Game ’Hot Potatoes’-about animals.

  • 4.Перевірка домашнього завдання.

Open your workbooks and show me your homework .Read the words!

  • 5.Розгадування загадок. Аудіюваня мови вчителя.

And now , guess the animals. It’s small .It can sing .It can sing. (A bird).It’s got a bushy tail .It likes nuts. (a squirrel ). It hasn’t got legs .It can swim very well. (A fish). It can jump and swim .It’s green. (A frog) .It’s very small .It grey .It likes cheese. (A mouse)

6.Фізкультхвилинка.

You are robots today .Robots ,jump! (run ,swim ,walk ,fly ,read…)

7. Аудіювання тексту з підручника.

Open your books at page 25 .Listen and follow!

8. Читання тексту.

Now let’s read this text.

9. Переклад тексту

.Let’s translate this text together .

10. Читання тексту в ролях у групках.

Read this text in groups.

11. Складання діалогів у парах.

I like my dog but I don’t likesnakes .And you ? Make similar. dialogues in pairs.

12. Домашнє завдання.ex. 1. WB. p. 33.

Оцінювання.Your marks areGood-bye!

 

3 клас

Тема: Тварини.

Мета: розвивати навички говоріння, письма і читання

Практичне завдання: повторити написання слів по темі, прочитати текст, виконати вправу на правдиві/неправдиві твердження, дати відповіді на запитання вікторини.

Розвивальне завдання: розвивати пам’ять і увагу учнів, розвиток навичок роботи з текстом.

Освітнє завдання: ознайомити дітей з роботою доглядача за тваринами, з життям тварин у зоопарку.

Виховне завдання: виховувати повагу до людей, які піклуються про тварин; вчити турбуватися про тварин

Наочність: картки з малюнками, аудіо касета, картки зі словами

План

1.Організаційний момент.

Good morning! Glad to see you! How are you? Who is on duty today? Who is absent? What is the weather like today?

2.Введення учнів в роботу.

Guessing game.

3.Фонетично-лексичні вправи.

Let”s learn the poem about dogs.

I like dogs,

Big dogs and small dogs,

Black dogs and white dogs,

But most of all I like the dog

That plays with me.

4.Перевірка домашнього завдання.

5.Робота з текстом: (впр. 5, с.27).

а) введення нових слів –a zookeeper,noisy ;

б) слідкування за читанням на аудікасеті;

в) читання тексту в парах;

г) виконання вправи 6 с.28 .(true/false sentences)

6.Фізкультхвилинка.

Clap,clap,step,step.

Turn yourself around.

Hands up,hands down.

Hands on hips,sit down.

7.Письмові відповіді на запитання вікторини (вправа 7, с.28)

8.Розгадування ребусів про тварин.

9 . Домашнє завдання:ex.1,2 p.35 in your workbooks.

Оцінювання.