Навчально-методична робота

Аналіз роботи МО вчителів початкових класів

Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів за 1 семестр 2014 н.р.

Протягом 1 семестру 2014 навчального року шкільне методичне об’єднання працювало над проблемним питанням «Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій»

Шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів налічує  5 педагогів, з них:

  • учителів вищої категорії – 3;
  • учителів першої категорії – 1;
  • учителів другої категорії – 1.

У 2014-2015  навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження ефективних технологій навчання і виховання; створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів. Головним напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали модернізацію навчально-виховного процесу  шляхом впровадження інтерактивних технологій,

новітніх технологій.Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» з метою обміну досвідом;  впровадження у навчально–виховний процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

Протягом 1 семестру проведено 4 засідання МО вчителів початкових класів:  

І засідання  з теми «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році»;засідання « круглого столу» з методичних питань.

ІІ засідання  «Адаптація першокласників в навчально-виховному процесі»

Доповідь «Емоційна сфера першокласників як чинник адаптації до шкільного життя» ( Нещарет Л.М.).

        Виступ «Педагогічні умови розвитку професійних якостей учителя у процесі самоосвіти» ( Бицька Л.В.»

ІІІ засідання  « Технологія виховання успішної особистості»

Проведено педагогічний тренінг « Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності формування в учнів міцних знань,освітніх компетентно-

стей»

Психолого-педагогічний семінар « Технологія виховання успішної особистості.

ІV засідання  «Життєві компетентності молодшого школяра»

Доповідь «Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основа формування життєво спроможної,духовно багатої особистості»(Сова Л.Ю.)

Творча дискусія «Методика успіху» ( Керівник МО).

Виступ « Життєві компетентності.Про створення умов для розвитку молодшого школяра в групі продовженого дня»(Морозова Л.Г.)

У період між засіданнями члени МО брали участь у роботі педагогічної ради школи « Діалог між учнем та вчителем», відвідували міські семінари.

Протягом 1 семестру були проведені відкриті уроки з української мови у 4 класі (Карабут Л.П..) Тема.Прикметник.Повторення вивченого про прикметник, урок з

української мови в 3 класі (Сова Л.Ю.) Тема.Префікс.Побудова слів з префіксом.

Вчителі показали високу майстерність та творчий підхід у проведенні уроків,використовуючи інноваційні методи навчання.

За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та виявлення недоліків та резервів для підвищення якості освіти, зібрані та проаналізовані інформаційно-статистичні матеріали успішності та якості знань. Зроблено  аналіз  успішності кожного учня.( Матеріали додаються)/

Таким чином, вчителі початкових класів забезпечили засвоєння програмового матеріалу на достатньому та високому рівнях. Використання різноманітних форм організації навчально-виховного процесу дозволило учителям підвищити в учнів інтерес до навчання, а завдяки використанню ІКТ -  покращити результативність навчання.

Учень 2 класу Тринчук Дмитро взяв участь в конкурсі « Бобер»

Широкого застосування серед вчителів початкових класів школи знайшов метод проектів.В 2014-2015 році методичне об′єднання продовжило працювати над екологічним проектом « Природа- наш спільний дім.Галерея кімнатних рослин»

Учні початкових класів працювали над міні-проектами:

  • учнів 1 класу -  «Квіти і люди»;
  • учнів 2 клас «Лікарські кімнатні рослини»;
  • учнів 3 класу «Птахи»;
  • учнів 4 класу «Тварини».

БицькаЛ.В. надрукувала збірку « Екологічний проект як засіб формування природ

ничих компетентностей молодших школярів»

Учні початкових класів  провели тиждень доброти.Матеріали були передані для участі в міському конкурсі « Творити добро»(Матеріали додаються)

Виконання програми з читання реалізується відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Вчителі здійснювали контроль та оцінювання за такими критеріями: навички читання,  елементарна обізнаність учнів з колом дитячого читання, усвідомлення літературознавчих понять, практичні уміння роботи над текстами різних жанрів, бібліотечно-біографічні, книгознавчі уміння. Дотримано кількість уроків позакласного читання, ведуться учнівські читацькі щоденники.

Відповідно до плану роботи закладу з  13 грудня по 18 грудня 2014 року адміністрацією   вивчалася робота вчителів 2-4 класів над формуванням, розвитком і удосконаленням  навичок читання. Перевірка навичок читання незнайомого тексту здійснювалася індивідуально у присутності заступника директора  з навчально-виховної роботи  Ярешко О.М.

Перевіркою охоплено 73 учні, а саме:

2 класу – 25 учн.

 3 класу – 30 учн.

 4 класу – 18 учн.

            Під час  перевірки  в 2-4 класах перевірялася: спосіб читання, правильність читання, виразність читання, свідомість читання, темп читання.

            Результати перевірки техніки читання учнів 2-4 класів свідчать про те, що програмні вимоги з техніки читання в основному виконуються. Школярі вміють передавати основний зміст прочитаного за допомогою запитань учителя.

Нажаль частина учнів не вклалася в норму читання. (Матеріали перевірки додаються).

 Проведені підсумкові контрольні роботи з математики та української мови в 3-4 класах. Моніторинг перевірки додається.

Вчителі початкових класів постійно дбають про розвиток творчих здібностей молодших школярів.

Протягом семестру проведені такі позакласні заходи:

1 клас «Ходить гарбуз по городу»;

2 клас «Україна- моя Батьківщина»;

3 клас  «Ми- українці»

4 клас  «Мова моя солов′їна»

Загальний виховний захід « 6 грудня – День Збройних Сил України»

Постійно в школі проводяться акції милосердя.Протягом семестру проведені такі

акції:

«Допоможи переселенцям»

«Підтримай солдата»

«Не байдужі до чужої біди»

«Годівничка»

Вчителі початкової школи турбуються про те, щоб учні почували себе тут затишно і комфортно. В кабінетах оновлюються стенди, поліпшується матеріальна база. Уроки вчителів початкової школи відрізняє високий професійний рівень педагогічної майстерності, творча активність учнів, демократичний стиль спілкування.

Але поряд з позитивним у роботі  МО є ще деякі напрямки роботи, які потребують уваги. Слід зазначити, що потребує вдосконалення робота по розвитку мовленнєвих здібностей школярів. Більше слід працювати над формуванням комунікативної компетентності молодших школярів. Особливої уваги потребує робота з підвищення навички читання та покращення результативності знань учнів з математики та української мови.

Аналіз роботи педагогів, членів методичного об’єднання дає підстави зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.